Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.620 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.82% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voeding
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie (SBI code: 46.38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

De branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (78.1%), Personeel (7.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie.
start vergelijking

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie Trends

De bedrijfstak Groothandel Overige Voeding (46.38) heeft het afgelopen jaar een aantal interessante ontwikkelingen doorgemaakt. Er kwam meer vraag uit de foodservice sector, waardoor de online verkoop van voeding aantrekkelijker werd. Verder werd er veel geïnvesteerd in nieuwe technologieën en logistiek voor de groothandel om de kwaliteit en verkoop te verbeteren. Daarnaast steeg de prijs van biologische producten en merken, waardoor groothandelaars hier meer in geïnteresseerd waren. Tenslotte hebben duurzame producten en labelling een grote invloed gehad op de bedrijfstak Groothandel Overige Voeding (46.38).

Bedrijfsresultaat groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.77% procentpunt naar 3.82%. Hierbij wordt in de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie gemiddeld een bruto marge van 21.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.6% naar 3.8%.

Kosten per categorie branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.5% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.4% 0.5% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.3% 80.9% 79.1% 78.1%
Bruto marge 19.7% 19.1% 20.9% 21.9%
  - Bruto Loon   4.5%   4.7%   5.0%   5.2%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   1.0%   1.2%   1.2%   1.4%
Personeelkosten Totaal 6.6% 6.9% 7.2% 7.7%
Verkoopkosten 1.9% 1.9% 1.6% 1.4%
Huisvestingskosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.8% 0.9% 1.0%
Overige diensten 1.4% 1.5% 1.9% 2.1%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.5% 3.6% 3.9%
Bedrijfsresultaat 4.3% 2.5% 3.6% 3.8%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Trend aantal bedrijven groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 625 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.620.