Brancheinformatie en cijfers groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.630 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.50% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voeding
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie (SBI code: 46.38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

De branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie zijn respectievelijk: Kosten omzet (80.9%), Personeel (6.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie.
start vergelijking

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie Trends

De bedrijfstak Groothandel Overige Voeding (46.38) heeft het afgelopen jaar een aantal interessante ontwikkelingen doorgemaakt. Er kwam meer vraag uit de foodservice sector, waardoor de online verkoop van voeding aantrekkelijker werd. Verder werd er veel geïnvesteerd in nieuwe technologieën en logistiek voor de groothandel om de kwaliteit en verkoop te verbeteren. Daarnaast steeg de prijs van biologische producten en merken, waardoor groothandelaars hier meer in geïnteresseerd waren. Tenslotte hebben duurzame producten en labelling een grote invloed gehad op de bedrijfstak Groothandel Overige Voeding (46.38).

Bedrijfsresultaat groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.10% procentpunt naar 2.50%. Hierbij wordt in de branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie gemiddeld een bruto marge van 19.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.3% naar 2.5%.

Kosten per categorie branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.6% 99.5% 99.6% 99.5%
Overige opbrengsten 0.4% 0.5% 0.4% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.8% 78.4% 80.3% 80.9%
Bruto marge 22.2% 21.6% 19.7% 19.1%
  - Bruto Loon   4.8%   4.7%   4.5%   4.7%
  - Sociale lasten   0.8%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.2%   0.4%   0.3%
  - Overig   1.0%   1.3%   1.0%   1.2%
Personeelkosten Totaal 7.1% 6.9% 6.6% 6.9%
Verkoopkosten 2.3% 2.3% 1.9% 1.9%
Huisvestingskosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 1.0% 0.8% 0.8%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.4% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.8% 2.8% 3.5%
Bedrijfsresultaat 4.1% 3.9% 4.3% 2.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Trend aantal bedrijven groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 635 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.630.