Brancheinformatie en cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.120 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.88% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (SBI code: 46.39). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

De branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment zijn respectievelijk: Kosten omzet (84.4%), Personeel (6.6%) en Kosten van overige diensten (1.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment.
start vergelijking

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Trends

De groothandel voedingsmiddelen is een veelzijdige bedrijfstak waar ondernemers voortdurend rekening mee moeten houden. De vraag naar een groot assortiment voedingsmiddelen neemt voortdurend toe en met dat toenemende aanbod geven bedrijven steeds meer invulling aan de specifieke behoeften van hun klanten. Tegelijkertijd staan ze voor verschillende uitdagingen met betrekking tot prijs, kwaliteit, oplossingen et cetera. Daarnaast is de technologie die in de groothandel wordt gebruikt steeds belangrijker en bedrijven in de bedrijfstak zoeken voortdurend naar manieren om hun bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten draaien, of het nu gaat om klantrelaties, supply chain management, automatisering of verkoop. De bedrijfstak Groothandel Voeding Algemeen is dus voortdurend aan verandering onderhevig en bedrijven moeten hiermee rekening houden om te kunnen blijven concurreren.

Bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.28% procentpunt naar 2.88%. Hierbij wordt in de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment gemiddeld een bruto marge van 15.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.0% naar 2.9%.

Kosten per categorie branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.3% 99.0% 99.4% 99.0%
Overige opbrengsten 0.7% 1.0% 0.6% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 84.4% 83.8% 84.5% 84.4%
Bruto marge 15.6% 16.2% 15.5% 15.6%
  - Bruto Loon   4.4%   4.4%   4.3%   4.3%
  - Sociale lasten   0.6%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.0%   1.1%   1.2%   1.3%
Personeelkosten Totaal 6.4% 6.5% 6.5% 6.6%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.4% 1.3% 1.0% 1.1%
Overige diensten 1.2% 1.3% 1.6% 1.8%
Overige bedrijfskosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.4%
Bedrijfsresultaat 2.8% 3.5% 3.0% 2.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Trend aantal bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 555 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.120.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 134. Dat betekent dat de omzet in 2022 34% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10% hoger.

Trend omzet groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (indexcijfers)