Brancheinformatie en cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.135 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.80% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.45% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (SBI code: 46.39). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

De branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (82.7%), Personeel (7.1%) en Kosten van overige diensten (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment.
start vergelijking

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Trends

De groothandel voedingsmiddelen is een veelzijdige bedrijfstak waar ondernemers voortdurend rekening mee moeten houden. De vraag naar een groot assortiment voedingsmiddelen neemt voortdurend toe en met dat toenemende aanbod geven bedrijven steeds meer invulling aan de specifieke behoeften van hun klanten. Tegelijkertijd staan ze voor verschillende uitdagingen met betrekking tot prijs, kwaliteit, oplossingen et cetera. Daarnaast is de technologie die in de groothandel wordt gebruikt steeds belangrijker en bedrijven in de bedrijfstak zoeken voortdurend naar manieren om hun bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten draaien, of het nu gaat om klantrelaties, supply chain management, automatisering of verkoop. De bedrijfstak Groothandel Voeding Algemeen is dus voortdurend aan verandering onderhevig en bedrijven moeten hiermee rekening houden om te kunnen blijven concurreren.

Bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.16% procentpunt naar 2.45%. Hierbij wordt in de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment gemiddeld een bruto marge van 17.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.5% naar 2.4%.

Kosten per categorie branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.0% 99.2% 99.2%
Overige opbrengsten 0.6% 1.0% 0.8% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 84.5% 84.4% 83.5% 82.7%
Bruto marge 15.5% 15.6% 16.5% 17.3%
  - Bruto Loon   4.3%   4.3%   4.4%   4.5%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.2%   1.3%   1.6%   1.5%
Personeelkosten Totaal 6.5% 6.6% 7.0% 7.1%
Verkoopkosten 0.7% 0.8% 1.0% 1.2%
Huisvestingskosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.0% 1.1% 1.1% 1.6%
Overige diensten 1.6% 1.8% 2.6% 2.5%
Overige bedrijfskosten 0.7% 0.4% 0.5% 0.7%
Bedrijfsresultaat 3.0% 2.9% 2.5% 2.4%

Laatste cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Trend aantal bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 555 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.135.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 143.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 43.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.8% hoger.

Trend omzet groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (indexcijfers)