Brancheinformatie en cijfers groothandel in zand en grind

245 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in zand en grind
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in zand en grind

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in zand en grind (SBI code: 46.73.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (SBI code: 46.73).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (SBI code: 46.73).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (46.73) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in zand en grind Trends

De groothandel in zand en grind is de laatste jaren in een steeds veranderende bedrijfstak terecht gekomen. Ondernemers moeten rekening houden met toenemende concurrentie, nieuwe regelgeving, strenge milieueisen en een steeds veranderende vraag naar producten met een betere kwaliteit. Technologische vooruitgang heeft de productiefaciliteiten verbeterd, waardoor geadviseerd wordt om in te spelen op eigentijdse logistieke en transportmogelijkheden om zo kosten te besparen. Ondernemers moeten bovendien beredeneerde strategieën ontwikkelen om zich te profileren als merkreus, bijvoorbeeld door de uitvoering van marketingcampagnes en met het oog op efficiëntie voortdurend digitale data verzamelen om zo concurrentievoordeel te creëren. Tenslotte zal een innovatieve aanpak nodig zijn als men voorop wil blijven lopen in de dynamische bedrijfstak.

Trend aantal bedrijven groothandel in zand en grind

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in zand en grind geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 245.