Brancheinformatie en cijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.715 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.61% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (SBI code: 46.73). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

De branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen zijn respectievelijk: Kosten omzet (72.4%), Personeel (11.3%) en Kosten van overige diensten (2.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen.
start vergelijking

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen Trends

De Groothandel Bouwmaterialen (46.73) bedrijfstak is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ondernemers kunnen niet meer om een efficiënte bedrijfsvoering heen en moeten dus de nieuwste technologieën en zakelijke methodes op de voet volgen. Daarnaast is er ook veel focus op duurzaam ondernemen en een hoge mate van klantentevredenheid, waardoor er meer aandacht is voor kleine aanpassingen aan producten en diensten. De digitalisering gaat ook een belangrijke rol spelen, zoals het gebruik van online winkels om de klanten meer opties te geven en hen beter te bedienen. Als ondernemer is het daarom cruciaal om de laatste trends goed in de gaten te houden, om zo de concurrentiepositie van je bedrijf sterk te blijven.

Bedrijfsresultaat groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.57% procentpunt naar 5.61%. Hierbij wordt in de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen gemiddeld een bruto marge van 27.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.1% naar 5.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.2% 99.3% 99.5% 99.5%
Overige opbrengsten 0.8% 0.7% 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 73.3% 74.1% 73.9% 72.4%
Bruto marge 26.7% 25.9% 26.1% 27.6%
  - Bruto Loon   8.7%   8.3%   8.1%   8.0%
  - Sociale lasten   1.4%   1.3%   1.3%   1.3%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.1%   1.3%   1.2%   1.4%
Personeelkosten Totaal 12.1% 11.5% 11.3% 11.3%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.3%
Huisvestingskosten 1.9% 1.7% 1.7% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.4% 0.4% 0.5%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.3% 1.2% 1.1% 1.1%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.5% 1.3% 1.2% 1.2%
Overige diensten 2.2% 1.9% 1.9% 2.2%
Overige bedrijfskosten 1.6% 1.7% 1.7% 2.1%
Bedrijfsresultaat 3.8% 4.4% 5.1% 5.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Trend aantal bedrijven groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 335 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.715.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 169. Dat betekent dat de omzet in 2022 69% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (indexcijfers)