Brancheinformatie en cijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 5.61% in 2017 naar 5.84% in 2018

5.84% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (SBI code: 46.73). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder overige gespecialiseerde groothandel (SBI code: 46.7).

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.57%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.43%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 73.22%
Bruto marge 26.78%
Personeelkosten 11.14%
Verkoopkosten 1.11%
Huisvestingskosten 1.61%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.47%
Kosten energieverbruik 0.31%
Kosten vervoermiddelen 1.09%
Communicatiekosten 0.18%
Afschrijvingen 1.25%
Kosten van overige diensten 1.99%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.78%
Bedrijfsresultaat 5.84%

Trend winst en kosten groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

De branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen tussen 2009 en 2018 is gestegen met 1.80% procentpunt naar 5.84%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen zijn respectievelijk: Kosten omzet (73.2%), Personeel (11.1%) en Kosten van overige diensten (2.0%).

Trend bedrijfsresultaat groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor