Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.735 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.80% OMZETGROEI
KW4 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.63% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (SBI code: 46.73). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

De branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (72.8%), Personeel (11.4%) en Kosten van overige diensten (2.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen.
start vergelijking

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen Trends

De Groothandel Bouwmaterialen (46.73) bedrijfstak is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ondernemers kunnen niet meer om een efficiënte bedrijfsvoering heen en moeten dus de nieuwste technologieën en zakelijke methodes op de voet volgen. Daarnaast is er ook veel focus op duurzaam ondernemen en een hoge mate van klantentevredenheid, waardoor er meer aandacht is voor kleine aanpassingen aan producten en diensten. De digitalisering gaat ook een belangrijke rol spelen, zoals het gebruik van online winkels om de klanten meer opties te geven en hen beter te bedienen. Als ondernemer is het daarom cruciaal om de laatste trends goed in de gaten te houden, om zo de concurrentiepositie van je bedrijf sterk te blijven.

Bedrijfsresultaat groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.59% procentpunt naar 5.63%. Hierbij wordt in de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen gemiddeld een bruto marge van 27.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.8% naar 5.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.5% 99.6% 99.3%
Overige opbrengsten 0.5% 0.5% 0.4% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 73.9% 72.4% 73.2% 72.8%
Bruto marge 26.1% 27.6% 26.8% 27.2%
  - Bruto Loon   8.1%   8.0%   8.0%   8.0%
  - Sociale lasten   1.3%   1.3%   1.3%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.2%   1.4%   1.2%   1.3%
Personeelkosten Totaal 11.3% 11.3% 11.1% 11.4%
Verkoopkosten 1.2% 1.3% 1.1% 1.2%
Huisvestingskosten 1.7% 1.7% 1.6% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
Overige diensten 1.9% 2.2% 2.0% 2.2%
Overige bedrijfskosten 1.7% 2.1% 1.8% 1.9%
Bedrijfsresultaat 5.1% 5.6% 5.8% 5.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Trend aantal bedrijven groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 340 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.735.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 158.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 58.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.6% lager.

Trend omzet groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (indexcijfers)