Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

305 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.49% WINST (% OMZET)
2009
2.300 VACATURES SECTOR
Handel in elektriciteit en in gas via leidingen
KW1 2024

Branchecijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen (SBI code: 35.14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in elektriciteit en in gas via leidingen

De branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen valt onder de sector productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2009. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen in 2009 zijn respectievelijk: Kosten omzet (88.4%), Personeel (1.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in elektriciteit en in gas via leidingen.
start vergelijking

Handel in elektriciteit en in gas via leidingen Trends

De handel in elektriciteit en gas is een belangrijke, toenemende sector. Door de energietransitie stijgt de vraag naar schone bronnen zoals zonne- en windenergie. Ook is het groeiend mogelijk om elektriciteit te verhandelen tussen marktpartijen. Ondernemers in de branche moeten daarmee rekening houden bij hun bedrijven. Er komen steeds meer technologische innovaties, waardoor ook de voorzieningen aan steeds hoger worden kwaliteitseisen moeten voldoen.

Bedrijfsresultaat handel in elektriciteit en in gas via leidingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen tussen 2009 en2009 gelijk gebleven is op 5.49% procent van de omzet. Hierbij wordt in de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen gemiddeld een bruto marge van 11.6% behaald.

Winst

Het gemiddeld bedrijfsresultaat in 2009 is 5.49%. Hieronder vindt u meer informatie over winst en samenstelling kosten voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen.

Kosten per categorie branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2006 2007 2008 2009 2009
Netto omzet 98.6%
Overige opbrengsten 1.4%
Totale omzet 100.0%
Kosten van de omzet 88.4%
Bruto marge NB NB NB 11.6%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   0.0%   1.1%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   0.0%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.0%   0.1%
  - Overig   0.0%   0.0%   0.0%   0.5%
Personeelkosten Totaal 1.9%
Verkoopkosten 0.6%
Huisvestingskosten 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.5%
Energieverbruik 0.0%
Vervoermiddelen 0.1%
Communicatiekosten 0.1%
Afschrijvingen 0.8%
Overige diensten 0.7%
Overige bedrijfskosten 1.2%
Bedrijfsresultaat 5.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder handel in elektriciteit en in gas via leidingen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Trend aantal bedrijven handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in elektriciteit en in gas via leidingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 175 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 305.