Brancheinformatie en cijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

295 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.49% WINST (% OMZET)
2009
2.000 VACATURES SECTOR
Handel in elektriciteit en in gas via leidingen
KW02 - 2023

Branchecijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen (SBI code: 35.14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in elektriciteit en in gas via leidingen

De branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen valt onder de sector productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2009. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen zijn respectievelijk: Kosten omzet (88.4%), Personeel (1.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in elektriciteit en in gas via leidingen.
start vergelijking

Handel in elektriciteit en in gas via leidingen Trends

De handel in elektriciteit en gas is een belangrijke, toenemende sector. Door de energietransitie stijgt de vraag naar schone bronnen zoals zonne- en windenergie. Ook is het groeiend mogelijk om elektriciteit te verhandelen tussen marktpartijen. Ondernemers in de branche moeten daarmee rekening houden bij hun bedrijven. Er komen steeds meer technologische innovaties, waardoor ook de voorzieningen aan steeds hoger worden kwaliteitseisen moeten voldoen.

Bedrijfsresultaat handel in elektriciteit en in gas via leidingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen tussen 2009 en2009 gelijk gebleven is op 5.49% procent van de omzet. Hierbij wordt in de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen gemiddeld een bruto marge van 11.6% behaald.

Winst

Het gemiddeld bedrijfsresultaat in 2009 is 5.49%. Hieronder vindt u meer informatie over winst en samenstelling kosten voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen.

Kosten per categorie branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2006 2007 2008 2009 2009
Netto omzet 98.6%
Overige opbrengsten 1.4%
Totale omzet 100.0%
Kosten van de omzet 88.4%
Bruto marge NB NB NB 11.6%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   0.0%   1.1%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   0.0%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.0%   0.1%
  - Overig   0.0%   0.0%   0.0%   0.5%
Personeelkosten Totaal 1.9%
Verkoopkosten 0.6%
Huisvestingskosten 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.5%
Energieverbruik 0.0%
Vervoermiddelen 0.1%
Communicatiekosten 0.1%
Afschrijvingen 0.8%
Overige diensten 0.7%
Overige bedrijfskosten 1.2%
Bedrijfsresultaat 5.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief handel in elektriciteit en in gas via leidingen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Trend aantal bedrijven handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in elektriciteit en in gas via leidingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 175 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 295.