Brancheinformatie en cijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

260 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
5.49% WINST (% OMZET)
2009

Branchecijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen (SBI code: 35.14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in elektriciteit en in gas via leidingen

De branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen valt onder de sector productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2009. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen zijn respectievelijk: Kosten omzet (88.4%), Personeel (1.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.2%).

Bedrijfsresultaat handel in elektriciteit en in gas via leidingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen tussen 2009 en2009 gelijk gebleven is op 5.49% procent van de omzet. Hierbij wordt in de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen gemiddeld een bruto marge van 11.6% behaald.

Winst

Het gemiddeld bedrijfsresultaat in 2009 is 5.49%. Hieronder vindt u meer informatie over winst en samenstelling kosten voor de branche handel in elektriciteit en in gas via leidingen.

Kosten naar soort handel in elektriciteit en in gas via leidingen
Let op: cijfers 2009 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.63%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.37%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 88.40%
Bruto marge 11.60%
Personeelkosten 1.92%
Verkoopkosten 0.61%
Huisvestingskosten 0.28%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.45%
Kosten energieverbruik 0.01%
Kosten vervoermiddelen 0.06%
Communicatiekosten 0.08%
Afschrijvingen 0.81%
Kosten van overige diensten 0.71%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.19%
Bedrijfsresultaat 5.49%

Trend bedrijfsresultaat handel in elektriciteit en in gas via leidingen

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers handel in elektriciteit en in gas via leidingen


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 11 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 260.

Trend aantal bedrijven handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor