Brancheinformatie en cijfers productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

2.140 BEDRIJVEN
KW04 - 2021

Branchecijfers productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas (SBI code: 35.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35).

Exploitatiecijfers zijn niet beschikbaar. Zie bovenliggende branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35) voor meer informatie.

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 110 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 2.140.

Trend aantal bedrijven productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor