Brancheinformatie en cijfers productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

2.855 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.000 VACATURES SECTOR
Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas
KW02 - 2023

Branchecijfers productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas (SBI code: 35.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (35) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas Trends

De afgelopen jaren zien we een verschuiving van fossiele energie- naar duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en water. In de bedrijfstak productie, transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas is duurzame energie steeds belangrijker. Bedrijven in de branche worden hierdoor gestimuleerd om groene elektriciteit en aardgas te produceren. Daarnaast is er de vraag naar systemen om energie efficiënt op te slaan. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in slimme elektrische netwerken en intelligente meters om de voortgang en stabiliteit van distributie processen te verbeteren. Kortom, ondernemers in de elektriciteits- en aardgassector moeten steeds meer naar duurzame oplossingen kijken.

Trend aantal bedrijven productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.250 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.855.