Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

22.880 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.70% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.49% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
KW1 2024

Branchecijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) (SBI code: 45.11.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

De branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) valt onder de sector handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (83.1%), Personeel (7.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe).
start vergelijking

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) Trends

De bedrijfstak handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's is sterk in beweging. De komst van electronisch afgestelde motorvoertuigen en de toenemende digitalisering hebben ervoor gezorgd dat er steeds specifiekere kennis en technische werkzaamheden nodig zijn bij reparatie-werkzaamheden. Verder is er grote concurrentie op de markt. Ondernemers moeten goed op de hoogte zijn van de laatste trends en technologieën om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van klanten op het gebied van kwaliteit, service en betaalbaarheid. Naast het specialiseren in reparaties is ook het onderhoud en de service van auto's steeds belangrijker. Ondernemers kunnen hier meer mee verdienen, aangezien klanten steeds langer hun auto's bezitten.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.71% procentpunt naar 3.49%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) gemiddeld een bruto marge van 16.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.3% naar 3.5%.

Kosten per categorie branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.8% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 81.7% 82.0% 82.7% 83.1%
Bruto marge 18.3% 18.0% 17.3% 16.9%
  - Bruto Loon   5.7%   5.5%   5.4%   5.2%
  - Sociale lasten   1.0%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Overig   0.5%   0.4%   0.5%   0.5%
Personeelkosten Totaal 7.7% 7.4% 7.3% 7.0%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 1.7% 1.6% 1.6% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Afschrijvingen 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Overige diensten 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Overige bedrijfskosten 1.6% 1.5% 1.6% 1.5%
Bedrijfsresultaat 3.7% 3.9% 3.3% 3.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.425 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 22.880.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 194.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 94.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 19.6% hoger.

Trend omzet handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) (indexcijfers)