Branchecijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 3.19% in 2014 naar 3.55% in 2015

Trend omzet handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 103.9 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 3.9% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 7% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

De branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) valt onder de sector handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe). In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 3.19% in 2014 naar 3.55% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (82.2%) gevolgd door 'Personeel' (7.3%) en daarna 'Huisvestingskosten' (1.7%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 3.55% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 17.77%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 82.23%
Bruto Marge 17.77%
Personeel 7.34%
Verkoopkosten 0.80%
Huisvestingskosten 1.68%
Kosten apparatuur en inventaris 0.24%
Kosten energieverbruik 0.33%
Kosten vervoermiddelen 0.55%
Communicatiekosten 0.18%
Afschrijvingen 0.91%
Kosten van overige diensten 0.60%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.58%
Bedrijfsresultaat 3.55%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten