Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

21.955 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
1.80% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.90% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) (SBI code: 45.11.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

De branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) valt onder de sector handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) zijn respectievelijk: Kosten omzet (82.0%), Personeel (7.4%) en Huisvestingskosten (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe).
start vergelijking

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) Trends

De bedrijfstak handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's is sterk in beweging. De komst van electronisch afgestelde motorvoertuigen en de toenemende digitalisering hebben ervoor gezorgd dat er steeds specifiekere kennis en technische werkzaamheden nodig zijn bij reparatie-werkzaamheden. Verder is er grote concurrentie op de markt. Ondernemers moeten goed op de hoogte zijn van de laatste trends en technologieën om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van klanten op het gebied van kwaliteit, service en betaalbaarheid. Naast het specialiseren in reparaties is ook het onderhoud en de service van auto's steeds belangrijker. Ondernemers kunnen hier meer mee verdienen, aangezien klanten steeds langer hun auto's bezitten.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.13% procentpunt naar 3.90%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) gemiddeld een bruto marge van 18.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.7% naar 3.9%.

Kosten naar soort handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.7% 99.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.5% 82.2% 81.7% 82.0%
Bruto marge 19.5% 17.8% 18.3% 18.0%
  - Bruto Loon   6.4%   5.5%   5.7%   5.5%
  - Sociale lasten   2.2%   1.9%   1.9%   1.9%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Overig   0.5%   0.4%   0.5%   0.4%
Personeelkosten Totaal 8.6% 7.3% 7.7% 7.4%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 1.9% 1.7% 1.7% 1.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 0.7% 0.5% 0.6% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Kosten van overige diensten 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.7% 1.6% 1.6% 1.5%
Bedrijfsresultaat 3.2% 3.6% 3.7% 3.9%

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 5.600 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 21.955.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 135. Dat betekent dat de omzet in 2021 35% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17.4% hoger.

Trend omzet handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) (indexcijfers)