Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

23.085 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.11% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
KW02 - 2023

Branchecijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (SBI code: 45.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

De branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s valt onder de sector handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.7%), Personeel (5.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s.
start vergelijking

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s Trends

De bedrijfstak autoimportbedrijf (45.11) is de laatste jaren steeds meer geautomatiseerd. Internettechnologie, zoals software voor het bestellen van goederen, de elektronische facturering, elektronische handel en RFID-tracking, hebben de manier waarop autoimportbedrijven hun zaken doen veranderd. Daarnaast hebben bedrijven meer nadruk gelegd op duurzaamheid en milieuvriendelijke technologieën zoals elektrische aandrijving, waardoor de bedrijfstak een meer groen imago krijgt. Het gaat ook steeds vaker om het aanbieden van geïntegreerde services aan klanten, zoals onderhoud en reparatiediensten, spectaculaire deals om klanten te lokken en klantgerichte oplossingen en beheersystemen om hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.76% procentpunt naar 3.11%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s gemiddeld een bruto marge van 18.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.0% naar 3.1%.

Kosten per categorie branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.7% 99.8%
Overige opbrengsten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.5% 81.9% 81.5% 81.7%
Bruto marge 19.5% 18.1% 18.5% 18.3%
  - Bruto Loon   5.0%   4.3%   4.6%   4.3%
  - Sociale lasten   0.9%   0.7%   0.8%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
Personeelkosten Totaal 6.8% 5.8% 6.2% 5.9%
Verkoopkosten 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 1.5% 1.3% 1.3% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
Overige diensten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Overige bedrijfskosten 4.4% 4.3% 4.4% 4.6%
Bedrijfsresultaat 2.7% 3.0% 3.0% 3.1%

Laatste cijfers handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.630 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 23.085.