Brancheinformatie en cijfers holdings (geen financiële)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

24.705 BEDRIJVEN
KW2 2024
-0.33% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Holdings (geen financiële)
KW1 2024

Branchecijfers holdings (geen financiële)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche holdings (geen financiële) (SBI code: 70.10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten holdings (geen financiële)

De branche holdings (geen financiële) valt onder de sector holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche holdings (geen financiële) in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (35.0%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (16.5%) en Kosten van overige diensten (14.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor holdings (geen financiële).
start vergelijking

Holdings (geen financiële) Trends

Door het digitaliseren van processen zijn de werkzaamheden van holdingsondernemingen steeds meer geautomatiseerd. Ook de toepassing van kunstmatige intelligentie en blockchain heeft een opmars gemaakt. Bedrijven moeten op de hoogte zijn van de technologische ontwikkelingen en de nieuwe wetgeving om te kunnen concurreren. Ook hebben steeds meer bedrijven een grotere focus op duurzaamheid, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van holdingsondernemingen om de juiste middelen, kennis en netwerken te ontwikkelen om hierin mee te kunnen bewegen.

Bedrijfsresultaat holdings (geen financiële)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche holdings (geen financiële) tussen 2010 en 2019 is gestegen met 7.75% procentpunt naar -0.33%. Hierbij wordt in de branche holdings (geen financiële) gemiddeld een bruto marge van 91.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -7.1% naar -0.3%.

Kosten per categorie branche holdings (geen financiële)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2022
Netto omzet 94.8% 89.0% 88.7% 88.7%
Overige opbrengsten 5.2% 11.0% 11.3% 11.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 8.5% 11.5% 11.0% 8.1%
Bruto marge 91.5% 88.5% 89.0% 91.9%
  - Bruto Loon   17.8%   15.4%   17.4%   20.7%
  - Sociale lasten   1.5%   1.4%   1.6%   2.5%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.1%   2.0%   3.5%
  - Overig   6.0%   11.8%   13.0%   8.3%
Personeelkosten Totaal 27.5% 30.7% 33.9% 35.0%
Verkoopkosten 11.3% 12.0% 11.2% 12.0%
Huisvestingskosten 2.3% 2.0% 2.1% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.0% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.0% 0.8% 0.9% 1.3%
Communicatiekosten 0.8% 1.0% 1.2% 1.0%
Afschrijvingen 4.1% 4.6% 5.4% 9.0%
Overige diensten 19.7% 16.9% 14.3% 14.3%
Overige bedrijfskosten 21.8% 19.5% 26.2% 16.5%
Bedrijfsresultaat 1.4% 0.0% -7.1% -0.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers holdings (geen financiële)?

Versterk uw inzicht in de branche holdings (geen financiële) en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder holdings (geen financiële)
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat holdings (geen financiële)

Trend aantal bedrijven holdings (geen financiële)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven holdings (geen financiële) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.540 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 24.705.