Brancheinformatie en cijfers holdings (geen financiële)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 0.01% in 2017 naar -7.14% in 2018

14.875 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
-7.14% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers holdings (geen financiële)

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche holdings (geen financiële) (SBI code: 70.10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 409 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 14.875.

Trend aantal bedrijven holdings (geen financiële)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers holdings (geen financiële)


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 88.69%
Overige bedrijfsopbrengsten 11.31%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 10.97%
Bruto marge 89.03%
Personeelkosten 33.93%
Verkoopkosten 11.23%
Huisvestingskosten 2.14%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.77%
Kosten energieverbruik 0.18%
Kosten vervoermiddelen 0.89%
Communicatiekosten 1.22%
Afschrijvingen 5.35%
Kosten van overige diensten 14.28%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 26.17%
Bedrijfsresultaat -7.14%

Trend winst en kosten holdings (geen financiële)

De branche holdings (geen financiële) valt onder de sector holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat holdings (geen financiële)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche holdings (geen financiële) tussen 2010 en 2018 is gestegen met 0.95% procentpunt naar -7.14%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche holdings (geen financiële) zijn respectievelijk: Personeel (33.9%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (26.2%) en Kosten van overige diensten (14.3%).

Trend bedrijfsresultaat holdings (geen financiële)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor