Kengetallen branche holdings (geen financiële)

Informatie voor onderliggende branches

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: holdings (sbi code: geen financiële) (sbi code: 70102).

Trend winst en kosten holdings (geen financiële)

De branche holdings (geen financiële) valt onder de sector holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Laatst beschikbare cijfers holdings

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast holdings bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor holdings (geen financiële) wordt gevormd door kostenpost 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (39.8%) gevolgd door 'Personeel' (27.3%) en daarna 'Kosten van overige diensten' (11.2%). Het bedrijfsresultaat bedraagt -2.37% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 90.11%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 9.89%
Bruto Marge 90.11%
Personeel 27.28%
Verkoopkosten 4.19%
Huisvestingskosten 2.33%
Kosten apparatuur en inventaris 1.13%
Kosten energieverbruik 0.23%
Kosten vervoermiddelen 1.36%
Communicatiekosten 0.74%
Afschrijvingen 4.28%
Kosten van overige diensten 11.18%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 39.76%
Bedrijfsresultaat -2.37%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche holdings (geen financiële)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche holdings (geen financiële). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers holdings (geen financiële)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.