Brancheinformatie en cijfers holdings (geen financiële)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

22.675 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
0.01% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Holdings (geen financiële)
KW02 - 2023

Branchecijfers holdings (geen financiële)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche holdings (geen financiële) (SBI code: 70.10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten holdings (geen financiële)

De branche holdings (geen financiële) valt onder de sector holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche holdings (geen financiële) zijn respectievelijk: Personeel (30.7%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (19.5%) en Kosten van overige diensten (16.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor holdings (geen financiële).
start vergelijking

Holdings (geen financiële) Trends

Door het digitaliseren van processen zijn de werkzaamheden van holdingsondernemingen steeds meer geautomatiseerd. Ook de toepassing van kunstmatige intelligentie en blockchain heeft een opmars gemaakt. Bedrijven moeten op de hoogte zijn van de technologische ontwikkelingen en de nieuwe wetgeving om te kunnen concurreren. Ook hebben steeds meer bedrijven een grotere focus op duurzaamheid, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van holdingsondernemingen om de juiste middelen, kennis en netwerken te ontwikkelen om hierin mee te kunnen bewegen.

Bedrijfsresultaat holdings (geen financiële)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche holdings (geen financiële) tussen 2010 en 2017 is gestegen met 8.09% procentpunt naar 0.01%. Hierbij wordt in de branche holdings (geen financiële) gemiddeld een bruto marge van 88.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.4% naar 0.0%.

Kosten per categorie branche holdings (geen financiële)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 95.5% 96.2% 94.8% 89.0%
Overige opbrengsten 4.5% 3.8% 5.2% 11.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 8.5% 9.9% 8.5% 11.5%
Bruto marge 91.5% 90.1% 91.5% 88.5%
  - Bruto Loon   17.2%   17.8%   17.8%   15.4%
  - Sociale lasten   1.5%   1.6%   1.5%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.1%   1.7%   2.2%   2.1%
  - Overig   6.5%   6.2%   6.0%   11.8%
Personeelkosten Totaal 25.4% 27.3% 27.5% 30.7%
Verkoopkosten 4.2% 4.2% 11.3% 12.0%
Huisvestingskosten 2.6% 2.3% 2.3% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.1% 1.3% 1.0%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.8% 1.4% 1.0% 0.8%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.8% 1.0%
Afschrijvingen 5.6% 4.3% 4.1% 4.6%
Overige diensten 10.4% 11.2% 19.7% 16.9%
Overige bedrijfskosten 46.8% 39.8% 21.8% 19.5%
Bedrijfsresultaat -6.9% -2.4% 1.4% 0.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht holdings (geen financiële)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief holdings (geen financiële)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat holdings (geen financiële)

Trend aantal bedrijven holdings (geen financiële)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven holdings (geen financiële) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.530 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 22.675.