Brancheinformatie en cijfers huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

210 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 175 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 210.