Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

340 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.20% OMZETGROEI
KW3 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
1.86% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
KW1 2024

Branchecijfers import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (SBI code: 45.11.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

De branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s valt onder de sector handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.5%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (15.2%) en Verkoopkosten (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s.
start vergelijking

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s Trends

Importeurs moeten rekening houden met verschillende factoren. De concurrentie wordt steeds groter, waardoor klanten een ruime keuze hebben. Om deze toe te kunnen voegen aan hun aanbod en om te blijven innoveren variëren de importeurs steeds meer in hun producten. Dit betekent dat importeurs investeringen moeten doen om ervoor te zorgen dat hun modellen up-to-date blijven. Daarnaast zien steeds meer autobedrijven de voordelen van elektrische voertuigen, wat technologische innovatie vergt. Benut inspiratiebronnen zoals auto-exposities en beurzen om op de hoogte te blijven van de laatste trends.

Bedrijfsresultaat import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.64% procentpunt naar 1.86%. Hierbij wordt in de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s gemiddeld een bruto marge van 22.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.6% naar 1.9%.

Kosten per categorie branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.9% 99.8%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 81.0% 80.9% 78.6% 77.5%
Bruto marge 19.0% 19.1% 21.4% 22.5%
  - Bruto Loon   1.3%   1.2%   1.1%   1.1%
  - Sociale lasten   0.2%   0.1%   0.2%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.2%   0.1%
  - Overig   0.3%   0.2%   0.2%   0.2%
Personeelkosten Totaal 1.9% 1.7% 1.6% 1.6%
Verkoopkosten 2.7% 2.5% 2.5% 2.7%
Huisvestingskosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Apparatuur en Inventaris 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vervoermiddelen 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Overige diensten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Overige bedrijfskosten 12.2% 13.0% 14.6% 15.2%
Bedrijfsresultaat 1.0% 0.9% 1.6% 1.9%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Trend aantal bedrijven import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 205 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 340.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 129. Dat betekent dat de omzet in 2023 29% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16.5% hoger.

Trend omzet import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (indexcijfers)