Brancheinformatie en cijfers import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

305 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
29.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0.91% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
KW02 - 2023

Branchecijfers import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (SBI code: 45.11.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

De branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s valt onder de sector handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s zijn respectievelijk: Kosten omzet (80.9%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (13.0%) en Verkoopkosten (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s.
start vergelijking

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s Trends

Importeurs moeten rekening houden met verschillende factoren. De concurrentie wordt steeds groter, waardoor klanten een ruime keuze hebben. Om deze toe te kunnen voegen aan hun aanbod en om te blijven innoveren variëren de importeurs steeds meer in hun producten. Dit betekent dat importeurs investeringen moeten doen om ervoor te zorgen dat hun modellen up-to-date blijven. Daarnaast zien steeds meer autobedrijven de voordelen van elektrische voertuigen, wat technologische innovatie vergt. Benut inspiratiebronnen zoals auto-exposities en beurzen om op de hoogte te blijven van de laatste trends.

Bedrijfsresultaat import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.31% procentpunt naar 0.91%. Hierbij wordt in de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s gemiddeld een bruto marge van 19.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.0% naar 0.9%.

Kosten per categorie branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.6% 99.8% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.4% 0.2% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.4% 81.2% 81.0% 80.9%
Bruto marge 19.6% 18.8% 19.0% 19.1%
  - Bruto Loon   1.4%   1.2%   1.3%   1.2%
  - Sociale lasten   0.2%   0.2%   0.2%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.3%   0.2%   0.3%   0.2%
Personeelkosten Totaal 2.1% 1.7% 1.9% 1.7%
Verkoopkosten 3.0% 2.7% 2.7% 2.5%
Huisvestingskosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vervoermiddelen 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
Afschrijvingen 0.3% 0.2% 0.2% 0.1%
Overige diensten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Overige bedrijfskosten 11.8% 11.6% 12.2% 13.0%
Bedrijfsresultaat 1.4% 1.7% 1.0% 0.9%

Laatste cijfers import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Trend aantal bedrijven import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 205 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 305.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 110. Dat betekent dat de omzet in 2022 10% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16% hoger.

Trend omzet import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (indexcijfers)