Brancheinformatie en cijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

320 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
11.90% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.15% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (SBI code: 60). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

De branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.3%), Personeel (31.8%) en Afschrijvingen (12.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's.
start vergelijking

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Trends

De bedrijfstak van radio- en televisieprogramma’s is voortdurend aan verandering onderhevig. Ondernemers moeten er rekening mee houden dat de vraag naar traditionele radio- en televisieprogramma’s afneemt en mediabedrijven zich steeds meer specialiseren in zogenaamde 'streaming'-diensten. Ook de manier waarop programma’s worden ingestuurd aan de uitzendorganisatie is aan veranderingen onderhevig. Media-uitzendbedrijven gebruiken steeds meer digitale technieken, zoals satellietoverspraak en internet-uitzendingen. Deze trend has ook geleid tot een toename in concurrentie van bedrijven die uitzonderingsdiensten aanbieden. Daarnaast zal de vraag naar creatieve mediaspecialisten met de technologische vooruitgang blijven groeien.

Bedrijfsresultaat verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's tussen 2009 en 2017 is gedaald met 4.27% procentpunt naar 2.15%. Hierbij wordt in de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's gemiddeld een bruto marge van 60.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.2% naar 2.2%.

Kosten naar soort verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 93.1% 98.8% 99.1% 99.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 6.9% 1.2% 0.9% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.9% 38.6% 40.2% 39.3%
Bruto marge 60.1% 61.4% 59.8% 60.7%
  - Bruto Loon   20.0%   20.9%   19.1%   20.3%
  - Sociale lasten   8.5%   10.2%   10.8%   11.5%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.4%   1.7%
  - Overig   3.5%   5.1%   6.4%   6.7%
Personeelkosten Totaal 28.5% 31.1% 29.9% 31.8%
Verkoopkosten 3.6% 3.3% 3.3% 3.0%
Huisvestingskosten 1.8% 1.8% 1.6% 1.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 1.0% 1.3%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.8% 0.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 9.2% 8.9% 11.9% 12.5%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.4% 1.5% 1.4%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.8% 4.3% 6.0% 6.0%
Bedrijfsresultaat 10.0% 8.6% 3.2% 2.2%

Trend bedrijfsresultaat verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Trend aantal bedrijven verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 320.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 117.1. Dat betekent dat de omzet in 2021 17.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.8% hoger.

Trend omzet verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (indexcijfers)