Branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 10.04% in 2014 naar 8.63% in 2015

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60)

Branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 97.5 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -2.5% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 1.88% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

De branche Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's valt onder de sector Informatie en communicatie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 10.04% in 2014 naar 8.63% in 2015.Laatst beschikbare cijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.
Voor alle bestellingen tussen1 januari 2020 en 1 mei 2020, geldt een eenmalige gratis update.

Branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (38.6%) gevolgd door 'Personeel' (31.1%) en daarna 'Afschrijvingen' (8.9%). De gemiddelde winstmarge Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's is 61.42%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 8.63% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 38.58%
Bruto Marge 61.42%
Personeel 31.05%
Verkoopkosten 3.35%
Huisvestingskosten 1.83%
Kosten apparatuur en inventaris 0.73%
Kosten energieverbruik 0.37%
Kosten vervoermiddelen 0.37%
Communicatiekosten 0.42%
Afschrijvingen 8.94%
Kosten van overige diensten 1.41%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.34%
Bedrijfsresultaat 8.63%

Branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.
De gehele maand december 20% korting op alle producten met code DEC2019.