Brancheinformatie en cijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

350 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.80% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
1.45% WINST (% OMZET)
2019
20.000 VACATURES SECTOR
Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
KW1 2024

Branchecijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (SBI code: 60). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

De branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.6%), Personeel (33.4%) en Afschrijvingen (13.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's.
start vergelijking

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Trends

De bedrijfstak van radio- en televisieprogramma’s is voortdurend aan verandering onderhevig. Ondernemers moeten er rekening mee houden dat de vraag naar traditionele radio- en televisieprogramma’s afneemt en mediabedrijven zich steeds meer specialiseren in zogenaamde 'streaming'-diensten. Ook de manier waarop programma’s worden ingestuurd aan de uitzendorganisatie is aan veranderingen onderhevig. Media-uitzendbedrijven gebruiken steeds meer digitale technieken, zoals satellietoverspraak en internet-uitzendingen. Deze trend has ook geleid tot een toename in concurrentie van bedrijven die uitzonderingsdiensten aanbieden. Daarnaast zal de vraag naar creatieve mediaspecialisten met de technologische vooruitgang blijven groeien.

Bedrijfsresultaat verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's tussen 2009 en 2019 is gedaald met 4.97% procentpunt naar 1.45%. Hierbij wordt in de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's gemiddeld een bruto marge van 63.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.7% naar 1.5%.

Kosten per categorie branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 99.0% 97.2% 99.1%
Overige opbrengsten 0.9% 1.0% 2.8% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.2% 39.3% 39.8% 36.6%
Bruto marge 59.8% 60.7% 60.2% 63.4%
  - Bruto Loon   19.1%   20.3%   19.7%   21.0%
  - Sociale lasten   2.9%   3.1%   3.3%   3.8%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.7%   1.5%   1.6%
  - Overig   6.4%   6.7%   6.6%   7.0%
Personeelkosten Totaal 29.9% 31.8% 31.1% 33.4%
Verkoopkosten 3.3% 3.0% 3.5% 3.2%
Huisvestingskosten 1.6% 1.9% 1.6% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.3% 0.9% 1.1%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Vervoermiddelen 0.8% 0.3% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 11.9% 12.5% 11.9% 13.1%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.9% 2.6%
Overige bedrijfskosten 6.0% 6.0% 5.9% 6.3%
Bedrijfsresultaat 3.2% 2.2% 2.7% 1.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's?

Versterk uw inzicht in de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Trend aantal bedrijven verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 350.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 127.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 27.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1.1% hoger.

Trend omzet verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (indexcijfers)