Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

27.390 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.20% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.64% WINST (% OMZET)
2019
20.000 VACATURES SECTOR
Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
KW1 2024

Branchecijfers productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen (SBI code: 59). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

De branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen in 2019 zijn respectievelijk: Niet eerder genoemde bedrijfskosten (61.5%), Kosten omzet (12.8%) en Verkoopkosten (9.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen.
start vergelijking

Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen Trends

De productie- en distributiebedrijven in films en televisieprogramma's hebben hun aandeel in de entertainmentindustrie enorm uitgebreid in de afgelopen jaren. Met de komst van streamingdiensten is het bereiken van een breder publiek simpeler geworden, waardoor er meer diversiteit in de branches is. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen, zoals virtual reality, 360 graden-video’s, het automatisch genereren van content en zelfs augmented reality media, de manier waarop films en programma's geproduceerd en gedistributeerd worden veranderd. Het is ook belangrijk dat distributeurs op de hoogte blijven van de recente intellectual property en copyright wetten. Daarnaast moeten sommige ondernemers met anti-piraterijstrategieën rekening houden als ze de auteursrechten van de producten willen beschermen.

Bedrijfsresultaat productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.56% procentpunt naar 7.64%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen gemiddeld een bruto marge van 87.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.7% naar 7.6%.

Kosten per categorie branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 21.5% 15.8% 15.5% 12.8%
Bruto marge 78.5% 84.2% 84.5% 87.2%
  - Bruto Loon   7.2%   6.2%   4.5%   3.7%
  - Sociale lasten   1.1%   0.9%   0.7%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.3%   0.2%
  - Overig   1.6%   1.1%   0.8%   0.6%
Personeelkosten Totaal 10.4% 8.7% 6.2% 5.0%
Verkoopkosten 5.3% 5.8% 8.8% 9.6%
Huisvestingskosten 1.9% 1.5% 1.2% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.1%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.9% 1.7% 1.6% 1.2%
Overige diensten 1.0% 0.7% 0.7% 0.5%
Overige bedrijfskosten 47.1% 56.8% 58.3% 61.5%
Bedrijfsresultaat 9.4% 7.9% 6.7% 7.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Trend aantal bedrijven productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 18.455 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 27.390.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 96.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 3.1% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.4% hoger.

Trend omzet productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen (indexcijfers)