Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

24.985 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
12.70% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.91% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen (SBI code: 59). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

De branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen zijn respectievelijk: Niet eerder genoemde bedrijfskosten (56.8%), Kosten omzet (15.8%) en Personeel (8.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen.
start vergelijking

Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen Trends

De productie- en distributiebedrijven in films en televisieprogramma's hebben hun aandeel in de entertainmentindustrie enorm uitgebreid in de afgelopen jaren. Met de komst van streamingdiensten is het bereiken van een breder publiek simpeler geworden, waardoor er meer diversiteit in de branches is. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen, zoals virtual reality, 360 graden-video’s, het automatisch genereren van content en zelfs augmented reality media, de manier waarop films en programma's geproduceerd en gedistributeerd worden veranderd. Het is ook belangrijk dat distributeurs op de hoogte blijven van de recente intellectual property en copyright wetten. Daarnaast moeten sommige ondernemers met anti-piraterijstrategieën rekening houden als ze de auteursrechten van de producten willen beschermen.

Bedrijfsresultaat productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.29% procentpunt naar 7.91%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen gemiddeld een bruto marge van 84.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.4% naar 7.9%.

Kosten naar soort productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 94.8% 92.6% 100.0% 100.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 5.2% 7.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.4% 38.9% 21.5% 15.8%
Bruto marge 62.6% 61.1% 78.5% 84.2%
  - Bruto Loon   15.4%   15.5%   7.2%   6.2%
  - Sociale lasten   7.4%   6.8%   3.1%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.4%   0.4%
  - Overig   4.0%   3.5%   1.6%   1.1%
Personeelkosten Totaal 22.9% 22.3% 10.4% 8.7%
Verkoopkosten 1.5% 1.9% 5.3% 5.8%
Huisvestingskosten 4.5% 4.0% 1.9% 1.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.0% 0.8% 0.5% 0.4%
Kosten energieverbruik 0.7% 0.5% 0.3% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 1.8% 1.3% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.8% 0.6% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 5.2% 5.3% 1.9% 1.7%
Kosten van overige diensten 2.0% 1.9% 1.0% 0.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.3% 6.3% 47.1% 56.8%
Bedrijfsresultaat 16.9% 16.2% 9.4% 7.9%

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Trend aantal bedrijven productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 16.620 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 24.985.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 88.6. Dat betekent dat de omzet in 2021 11.4% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.8% lager.

Trend omzet productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen (indexcijfers)