Kengetallen branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 10.21% in 2014 naar 10.02% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (sbi code: 62).

Trend omzet dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 115.9 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 15.9% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 5.75% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

De branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie valt onder de sector informatie en communicatie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 10.21% in 2014 naar 10.02% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (37.7%) gevolgd door 'Kosten omzet' (31.4%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (6.4%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 10.02% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 68.65%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 31.35%
Bruto Marge 68.65%
Personeel 37.70%
Verkoopkosten 1.89%
Huisvestingskosten 2.24%
Kosten apparatuur en inventaris 0.61%
Kosten energieverbruik 0.27%
Kosten vervoermiddelen 2.52%
Communicatiekosten 0.63%
Afschrijvingen 3.79%
Kosten van overige diensten 2.57%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.42%
Bedrijfsresultaat 10.02%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.