Brancheinformatie en cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

74.405 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.91% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (SBI code: 62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

De branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.1%), Personeel (32.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.1%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 0.13% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.43% procentpunt naar 10.91%. Hierbij wordt in de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie gemiddeld een bruto marge van 66.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.0% naar 10.9%.

Kosten naar soort dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 95.32%
Overige bedrijfsopbrengsten 4.68%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 33.12%
Bruto marge 66.88%
  - Bruto Loon   22.95%
  - Premie & Pensioen   4.32%
  - Andere Sociale lasten   0.24%
  - Overig   + 5.16%
Personeelkosten Totaal 32.67%
Verkoopkosten 4.33%
Huisvestingskosten 1.76%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.52%
Kosten energieverbruik 0.16%
Kosten vervoermiddelen 1.93%
Communicatiekosten 0.46%
Afschrijvingen 3.56%
Kosten van overige diensten 3.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.06%
Bedrijfsresultaat 10.91%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Trend aantal bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 44.160 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 74.405.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 132.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 32.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.8% hoger.

Trend omzet dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (indexcijfers)