Brancheinformatie en cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

74.405 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.91% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (SBI code: 62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

De branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.1%), Personeel (32.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.
start vergelijking

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Trends

De bedrijfstak IT Dienstverlener heeft ontwikkelingen doorgemaakt waar ondernemers rekening mee dienen te houden. Er is een groeiende vraag naar service-oriented IT en cloud-gebaseerde oplossingen. Het is belangrijk voor IT-leveranciers om hun technologie-installaties en applicaties te moderniseren en te transformeren. Daarnaast moeten IT-spelers voortbouwen op hun flexibele service model, wat betekent dat zij op korte termijn kunnen antwoorden op steeds veranderende klantenbehoeften. Ondernemingen dienen zich ook bewust te zijn van cyberrisico's, die de dienstverlening aan hun klanten kan beïnvloeden.

Bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.43% procentpunt naar 10.91%. Hierbij wordt in de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie gemiddeld een bruto marge van 66.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.0% naar 10.9%.

Kosten naar soort dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.7% 98.4% 97.3% 95.3%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.3% 1.6% 2.7% 4.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 29.3% 31.4% 31.7% 33.1%
Bruto marge 70.7% 68.6% 68.3% 66.9%
  - Bruto Loon   27.8%   26.7%   26.1%   22.9%
  - Sociale lasten   12.0%   11.0%   10.6%   9.7%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.4%   1.6%   1.3%
  - Overig   5.9%   5.9%   5.3%   5.2%
Personeelkosten Totaal 39.8% 37.7% 36.7% 32.7%
Verkoopkosten 1.8% 1.9% 1.8% 4.3%
Huisvestingskosten 2.1% 2.2% 2.0% 1.8%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 2.9% 2.5% 2.3% 1.9%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 3.6% 3.8% 3.5% 3.6%
Kosten van overige diensten 2.7% 2.6% 2.1% 3.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.9% 6.4% 6.6% 7.1%
Bedrijfsresultaat 10.2% 10.0% 12.0% 10.9%

Trend bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Trend aantal bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 44.160 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 74.405.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 132.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 32.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.8% hoger.

Trend omzet dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (indexcijfers)