Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

84.435 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.72% WINST (% OMZET)
2019
20.000 VACATURES SECTOR
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (SBI code: 62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

De branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (33.5%), Kosten omzet (29.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (12.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.
start vergelijking

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Trends

De bedrijfstak IT Dienstverlener heeft ontwikkelingen doorgemaakt waar ondernemers rekening mee dienen te houden. Er is een groeiende vraag naar service-oriented IT en cloud-gebaseerde oplossingen. Het is belangrijk voor IT-leveranciers om hun technologie-installaties en applicaties te moderniseren en te transformeren. Daarnaast moeten IT-spelers voortbouwen op hun flexibele service model, wat betekent dat zij op korte termijn kunnen antwoorden op steeds veranderende klantenbehoeften. Ondernemingen dienen zich ook bewust te zijn van cyberrisico's, die de dienstverlening aan hun klanten kan beïnvloeden.

Bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.76% procentpunt naar 5.72%. Hierbij wordt in de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie gemiddeld een bruto marge van 70.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 5.7%.

Kosten per categorie branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.3% 95.3% 95.8% 97.1%
Overige opbrengsten 2.7% 4.7% 4.2% 2.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.7% 33.1% 32.6% 29.9%
Bruto marge 68.3% 66.9% 67.4% 70.1%
  - Bruto Loon   26.1%   22.9%   23.6%   23.9%
  - Sociale lasten   3.7%   3.2%   3.4%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.3%   1.3%   1.2%
  - Overig   5.3%   5.2%   5.7%   4.9%
Personeelkosten Totaal 36.7% 32.7% 34.0% 33.5%
Verkoopkosten 1.8% 4.3% 4.5% 6.3%
Huisvestingskosten 2.0% 1.8% 1.8% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 2.3% 1.9% 1.9% 1.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Afschrijvingen 3.5% 3.6% 3.3% 3.4%
Overige diensten 2.1% 3.5% 3.4% 3.6%
Overige bedrijfskosten 6.6% 7.1% 7.2% 12.9%
Bedrijfsresultaat 12.0% 10.9% 10.1% 5.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Trend aantal bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 52.325 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 84.435.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 156.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 56.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.8% hoger.

Trend omzet dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (indexcijfers)