Brancheinformatie en cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

8.900 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
36.00% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.50% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (SBI code: 63). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

De branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zijn respectievelijk: Niet eerder genoemde bedrijfskosten (31.1%), Kosten omzet (27.5%) en Personeel (16.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
start vergelijking

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Trends

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in de bedrijfstak van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie. Door de toenemende digitalisering gaat de dienstverlening veelal via online platforms. Er zijn steeds meer slimme technologieën beschikbaar en de informatievoorziening is daardoor veel completer en persoonlijker. Ongeacht de bedrijfstak is het belangrijk te investeren in klantrelaties die gebaseerd zijn op interactief gebruik van informatie. Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening relevant en innovatief blijft, is het belangrijk om te investeren in nieuwe technologieën en weten hoe deze toe te passen.

Bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.04% procentpunt naar 11.50%. Hierbij wordt in de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie gemiddeld een bruto marge van 72.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 23.8% naar 11.5%.

Kosten naar soort dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.4% 99.5% 100.0% 100.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.6% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 25.0% 30.0% 26.6% 27.5%
Bruto marge 75.0% 70.0% 73.4% 72.5%
  - Bruto Loon   16.5%   15.9%   10.9%   11.8%
  - Sociale lasten   6.5%   5.9%   3.6%   4.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.6%   0.4%   0.4%
  - Overig   3.1%   3.1%   1.7%   2.1%
Personeelkosten Totaal 22.9% 21.8% 14.5% 16.0%
Verkoopkosten 3.0% 2.9% 2.4% 2.8%
Huisvestingskosten 2.2% 2.0% 2.7% 1.8%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.9% 0.9% 0.6%
Kosten energieverbruik 0.5% 0.7% 0.8% 0.5%
Kosten vervoermiddelen 1.2% 1.0% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 1.0% 0.6% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 5.0% 5.9% 7.5% 5.4%
Kosten van overige diensten 1.4% 1.8% 1.3% 1.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 25.3% 20.0% 18.3% 31.1%
Bedrijfsresultaat 11.7% 12.3% 23.8% 11.5%

Trend bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Trend aantal bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 4.170 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 8.900.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 192.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 92.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.2% hoger.

Trend omzet dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (indexcijfers)