Branchecijfers Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 11.66% in 2014 naar 12.29% in 2015

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (63)

Branchecijfers Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 193.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 93.1% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 14.74% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

De branche Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie valt onder de sector Informatie en communicatie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 11.66% in 2014 naar 12.29% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (30.0%) gevolgd door 'Personeel' (21.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (20.0%). De gemiddelde winstmarge Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie is 70.02%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 12.29% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 29.98%
Bruto Marge 70.02%
Personeel 21.82%
Verkoopkosten 2.90%
Huisvestingskosten 1.98%
Kosten apparatuur en inventaris 0.92%
Kosten energieverbruik 0.72%
Kosten vervoermiddelen 1.02%
Communicatiekosten 0.58%
Afschrijvingen 5.94%
Kosten van overige diensten 1.81%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 20.04%
Bedrijfsresultaat 12.29%

Branchecijfers Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.