Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.080 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.00% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.72% WINST (% OMZET)
2019
20.000 VACATURES SECTOR
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (SBI code: 63). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

De branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.9%), Afschrijvingen (17.5%) en Personeel (13.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
start vergelijking

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Trends

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in de bedrijfstak van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie. Door de toenemende digitalisering gaat de dienstverlening veelal via online platforms. Er zijn steeds meer slimme technologieën beschikbaar en de informatievoorziening is daardoor veel completer en persoonlijker. Ongeacht de bedrijfstak is het belangrijk te investeren in klantrelaties die gebaseerd zijn op interactief gebruik van informatie. Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening relevant en innovatief blijft, is het belangrijk om te investeren in nieuwe technologieën en weten hoe deze toe te passen.

Bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.74% procentpunt naar 4.72%. Hierbij wordt in de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie gemiddeld een bruto marge van 52.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.1% naar 4.7%.

Kosten per categorie branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 26.6% 27.5% 46.3% 47.9%
Bruto marge 73.4% 72.5% 53.7% 52.1%
  - Bruto Loon   10.9%   11.8%   9.3%   9.7%
  - Sociale lasten   1.5%   1.7%   1.4%   1.5%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.3%   0.4%
  - Overig   1.7%   2.1%   2.0%   1.7%
Personeelkosten Totaal 14.5% 16.0% 13.1% 13.1%
Verkoopkosten 2.4% 2.8% 3.4% 3.3%
Huisvestingskosten 2.7% 1.8% 1.8% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.6% 1.2% 0.9%
Energieverbruik 0.8% 0.5% 1.0% 0.8%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.6% 0.5%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 7.5% 5.4% 15.5% 17.5%
Overige diensten 1.3% 1.7% 1.5% 1.8%
Overige bedrijfskosten 18.3% 31.1% 8.3% 7.6%
Bedrijfsresultaat 23.8% 11.5% 7.1% 4.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Trend aantal bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 4.420 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 9.080.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 223.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 123.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.6% lager.

Trend omzet dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (indexcijfers)