Vergelijk kosten en winst met branchegemiddelde

Analyseer de kosten en verbeter uw winst

Gekozen branche

Gekozen bedrijfGeselecteerde branche: informatie en communicatie (SBI code: J)

Kosten naar soort informatie en communicatie
Let op: gemiddelde cijfers o.b.v. 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten Branche gemiddelde % Eigen Exploitatie in % Eigen Exploitatie in EUR
Netto omzet 90.88%  
Overige bedrijfsopbrengsten 9.12%  
Totale omzet 100.00% 100.00%
Kosten van de omzet 31.88%
Bruto marge 68.12%  
Personeelkosten 25.10%
Verkoopkosten 4.08%
Huisvestingskosten 1.71%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.54%
Kosten energieverbruik 0.28%
Kosten vervoermiddelen 1.26%
Communicatiekosten 0.40%
Afschrijvingen 7.57%
Kosten van overige diensten 3.05%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 13.88%
Bedrijfsresultaat 10.25%  


Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor