Brancheinformatie en cijfers telecommunicatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

835 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
0.10% OMZETGROEI
KW01 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.93% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers telecommunicatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche telecommunicatie (SBI code: 61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers telecommunicatie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie telecommunicatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten telecommunicatie

De branche telecommunicatie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche telecommunicatie zijn respectievelijk: Kosten omzet (37.7%), Afschrijvingen (21.4%) en Personeel (16.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor telecommunicatie.
start vergelijking

Telecommunicatie Trends

De fysieke infrastructuur van de telecomindustrie is de laatste jaren sterk veranderd door de opkomst van moderne technologieën zoals glasvezelverbindingen en LTE-netwerken. 5G staat voor de deur en zal de markt verder digitaliseren door het gebruik ervan om verbinding te maken met 'slimme' objecten zoals sensoren en robotische apparaten. Bovendien evolueert cloud computing om bedrijfsgegevens op een betrouwbare en eenvoudig te beheren manier op te slaan. Hiermee stellen veel bedrijven hun producten beschikbaar via het internet. Cybersecurity is ook een hot issue geworden, wat bedrijven aanspoort om op verschillende manieren bescherming te bieden tegen cyberaanvallen.

Bedrijfsresultaat telecommunicatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche telecommunicatie tussen 2009 en 2017 is gedaald met 9.86% procentpunt naar 8.93%. Hierbij wordt in de branche telecommunicatie gemiddeld een bruto marge van 62.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.9% naar 8.9%.

Kosten naar soort telecommunicatie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.3% 98.7% 98.7% 98.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.7% 1.3% 1.3% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.0% 39.6% 40.5% 37.7%
Bruto marge 61.0% 60.4% 59.5% 62.3%
  - Bruto Loon   10.0%   9.5%   9.9%   10.2%
  - Sociale lasten   5.0%   4.9%   5.0%   5.9%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Overig   2.6%   2.7%   2.8%   3.5%
Personeelkosten Totaal 15.0% 14.4% 14.9% 16.1%
Verkoopkosten 3.3% 3.6% 3.7% 3.2%
Huisvestingskosten 2.0% 1.9% 1.9% 1.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.8% 0.7%
Kosten energieverbruik 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Kosten vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 19.0% 21.4% 20.5% 21.4%
Kosten van overige diensten 2.5% 2.8% 2.7% 3.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.9% 4.8% 5.6% 5.1%
Bedrijfsresultaat 13.1% 9.3% 7.9% 8.9%

Trend bedrijfsresultaat telecommunicatie

Trend aantal bedrijven telecommunicatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven telecommunicatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 640 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 835.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche telecommunicatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 94. Dat betekent dat de omzet in 2021 6% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.5% hoger.

Trend omzet telecommunicatie (indexcijfers)