Brancheinformatie en cijfers telecommunicatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

880 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.93% WINST (% OMZET)
2017
21.000 VACATURES SECTOR
Telecommunicatie
KW02 - 2023

Branchecijfers telecommunicatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche telecommunicatie (SBI code: 61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten telecommunicatie

De branche telecommunicatie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche telecommunicatie in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (37.7%), Afschrijvingen (21.4%) en Personeel (16.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor telecommunicatie.
start vergelijking

Telecommunicatie Trends

De fysieke infrastructuur van de telecomindustrie is de laatste jaren sterk veranderd door de opkomst van moderne technologieën zoals glasvezelverbindingen en LTE-netwerken. 5G staat voor de deur en zal de markt verder digitaliseren door het gebruik ervan om verbinding te maken met 'slimme' objecten zoals sensoren en robotische apparaten. Bovendien evolueert cloud computing om bedrijfsgegevens op een betrouwbare en eenvoudig te beheren manier op te slaan. Hiermee stellen veel bedrijven hun producten beschikbaar via het internet. Cybersecurity is ook een hot issue geworden, wat bedrijven aanspoort om op verschillende manieren bescherming te bieden tegen cyberaanvallen.

Bedrijfsresultaat telecommunicatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche telecommunicatie tussen 2009 en 2017 is gedaald met 9.86% procentpunt naar 8.93%. Hierbij wordt in de branche telecommunicatie gemiddeld een bruto marge van 62.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.9% naar 8.9%.

Kosten per categorie branche telecommunicatie
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.3% 98.7% 98.7% 98.8%
Overige opbrengsten 1.7% 1.3% 1.3% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.0% 39.6% 40.5% 37.7%
Bruto marge 61.0% 60.4% 59.5% 62.3%
  - Bruto Loon   10.0%   9.5%   9.9%   10.2%
  - Sociale lasten   1.4%   1.3%   1.4%   1.4%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Overig   2.6%   2.7%   2.8%   3.5%
Personeelkosten Totaal 15.0% 14.4% 14.9% 16.1%
Verkoopkosten 3.3% 3.6% 3.7% 3.2%
Huisvestingskosten 2.0% 1.9% 1.9% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.8% 0.7%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 19.0% 21.4% 20.5% 21.4%
Overige diensten 2.5% 2.8% 2.7% 3.7%
Overige bedrijfskosten 3.9% 4.8% 5.6% 5.1%
Bedrijfsresultaat 13.1% 9.3% 7.9% 8.9%

Laatste cijfers telecommunicatie en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief telecommunicatie
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat telecommunicatie

Trend aantal bedrijven telecommunicatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven telecommunicatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 595 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 880.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche telecommunicatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 94. Dat betekent dat de omzet in 2022 6% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet telecommunicatie (indexcijfers)