Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers telecommunicatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

860 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.10% OMZETGROEI
KW2 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.17% WINST (% OMZET)
2019
20.000 VACATURES SECTOR
Telecommunicatie
KW1 2024

Branchecijfers telecommunicatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche telecommunicatie (SBI code: 61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten telecommunicatie

De branche telecommunicatie valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche telecommunicatie in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.9%), Afschrijvingen (29.7%) en Personeel (17.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor telecommunicatie.
start vergelijking

Telecommunicatie Trends

De fysieke infrastructuur van de telecomindustrie is de laatste jaren sterk veranderd door de opkomst van moderne technologieën zoals glasvezelverbindingen en LTE-netwerken. 5G staat voor de deur en zal de markt verder digitaliseren door het gebruik ervan om verbinding te maken met 'slimme' objecten zoals sensoren en robotische apparaten. Bovendien evolueert cloud computing om bedrijfsgegevens op een betrouwbare en eenvoudig te beheren manier op te slaan. Hiermee stellen veel bedrijven hun producten beschikbaar via het internet. Cybersecurity is ook een hot issue geworden, wat bedrijven aanspoort om op verschillende manieren bescherming te bieden tegen cyberaanvallen.

Bedrijfsresultaat telecommunicatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche telecommunicatie tussen 2009 en 2019 is gedaald met 13.61% procentpunt naar 5.17%. Hierbij wordt in de branche telecommunicatie gemiddeld een bruto marge van 63.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.0% naar 5.2%.

Kosten per categorie branche telecommunicatie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.8% 97.0% 97.4%
Overige opbrengsten 1.3% 1.2% 3.0% 2.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.5% 37.7% 36.9% 36.9%
Bruto marge 59.5% 62.3% 63.1% 63.1%
  - Bruto Loon   9.9%   10.2%   10.9%   11.4%
  - Sociale lasten   1.4%   1.4%   1.5%   1.6%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.9%   1.1%   1.2%
  - Overig   2.8%   3.5%   3.5%   2.9%
Personeelkosten Totaal 14.9% 16.1% 17.1% 17.2%
Verkoopkosten 3.7% 3.2% 2.7% 2.4%
Huisvestingskosten 1.9% 1.7% 1.8% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.7% 0.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 20.5% 21.4% 22.4% 29.7%
Overige diensten 2.7% 3.7% 2.7% 2.7%
Overige bedrijfskosten 5.6% 5.1% 5.2% 2.6%
Bedrijfsresultaat 7.9% 8.9% 9.0% 5.2%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers telecommunicatie, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder telecommunicatie
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat telecommunicatie

Trend aantal bedrijven telecommunicatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven telecommunicatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 595 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 860.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche telecommunicatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 93.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 6.1% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.7% lager.

Trend omzet telecommunicatie (indexcijfers)