Branchecijfers Uitgeverijen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.31% in 2014 naar 13.81% in 2015

Uitgeverijen (58)

Branchecijfers Uitgeverijen: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Uitgeverijen aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 75.9 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -24.1% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet -5.95% lager. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Uitgeverijen

De branche Uitgeverijen valt onder de sector Informatie en communicatie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Uitgeverijen: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Uitgeverijen. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 14.31% in 2014 naar 13.81% in 2015.Laatst beschikbare cijfers uitgeverijen

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast uitgeverijen vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.
Voor alle bestellingen tussen1 januari 2020 en 1 mei 2020, geldt een eenmalige gratis update.

Branchecijfers Uitgeverijen: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Uitgeverijen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (33.1%) gevolgd door 'Personeel' (27.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (9.2%). De gemiddelde winstmarge Uitgeverijen is 66.85%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 13.81% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 33.15%
Bruto Marge 66.85%
Personeel 27.81%
Verkoopkosten 3.90%
Huisvestingskosten 1.66%
Kosten apparatuur en inventaris 0.44%
Kosten energieverbruik 0.26%
Kosten vervoermiddelen 0.71%
Communicatiekosten 0.66%
Afschrijvingen 4.96%
Kosten van overige diensten 3.44%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 9.22%
Bedrijfsresultaat 13.81%

Branchecijfers Uitgeverijen in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Uitgeverijen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Uitgeverijen. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Uitgeverijen
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.
De gehele maand december 20% korting op alle producten met code DEC2019.