Brancheinformatie en cijfers uitgeverijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.775 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.08% WINST (% OMZET)
2017
21.000 VACATURES SECTOR
Uitgeverijen
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers uitgeverijen

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie uitgeverijen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers uitgeverijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche uitgeverijen (SBI code: 58). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten uitgeverijen

De branche uitgeverijen valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche uitgeverijen zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.0%), Personeel (28.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor uitgeverijen.
start vergelijking

Uitgeverijen Trends

Ondernemers in de uitgeverij-sector moeten af en toe hun bedrijf upgraden met nieuwe technologieën. Tegenwoordig is het belangrijk om een online aanwezigheid te hebben, zodat uitgevers de lezers kunnen bereiken die het verkiest om boeken in digitale vorm te lezen. Er is ook een toenemende populariteit van audioboeken, die Uitgevers moeten aanbieden. Boekprinting en boekdistributie zijn ook belangrijk, dus moeten Uitgevers ervoor zorgen dat deze activiteiten goed worden georganiseerd. Verder moeten zij ook hun marketingactiviteiten op waarde schatten, zodat hun boeken de markt bereiken.

Bedrijfsresultaat uitgeverijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche uitgeverijen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.81% procentpunt naar 15.08%. Hierbij wordt in de branche uitgeverijen gemiddeld een bruto marge van 68.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.2% naar 15.1%.

Kosten per categorie branche uitgeverijen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.6% 94.3% 98.0% 98.2%
Overige opbrengsten 2.4% 5.7% 2.0% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 33.6% 33.2% 32.5% 32.0%
Bruto marge 66.4% 66.8% 67.5% 68.0%
  - Bruto Loon   21.3%   19.8%   20.5%   20.0%
  - Sociale lasten   3.3%   3.1%   3.1%   3.2%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.9%   1.1%   1.9%
  - Overig   3.1%   3.1%   3.3%   3.4%
Personeelkosten Totaal 29.4% 27.8% 28.1% 28.5%
Verkoopkosten 4.2% 3.9% 3.7% 3.6%
Huisvestingskosten 1.7% 1.7% 1.5% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.6% 0.7% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 4.8% 5.0% 4.9% 4.6%
Overige diensten 3.0% 3.4% 3.2% 3.1%
Overige bedrijfskosten 6.9% 9.2% 10.2% 9.6%
Bedrijfsresultaat 14.3% 13.8% 14.2% 15.1%

Laatst beschikbare cijfers uitgeverijen

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie uitgeverijen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat uitgeverijen

Trend aantal bedrijven uitgeverijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven uitgeverijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 505 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.775.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche uitgeverijen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 94. Dat betekent dat de omzet in 2022 6% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet uitgeverijen (indexcijfers)