Brancheinformatie en cijfers uitgeverijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.750 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.09% WINST (% OMZET)
2018
20.000 VACATURES SECTOR
Uitgeverijen
KW1 2024

Branchecijfers uitgeverijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche uitgeverijen (SBI code: 58). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche informatie en communicatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten uitgeverijen

De branche uitgeverijen valt onder de sector informatie en communicatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche uitgeverijen in 2018 zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.1%), Personeel (29.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor uitgeverijen.
start vergelijking

Uitgeverijen Trends

Ondernemers in de uitgeverij-sector moeten af en toe hun bedrijf upgraden met nieuwe technologieën. Tegenwoordig is het belangrijk om een online aanwezigheid te hebben, zodat uitgevers de lezers kunnen bereiken die het verkiest om boeken in digitale vorm te lezen. Er is ook een toenemende populariteit van audioboeken, die Uitgevers moeten aanbieden. Boekprinting en boekdistributie zijn ook belangrijk, dus moeten Uitgevers ervoor zorgen dat deze activiteiten goed worden georganiseerd. Verder moeten zij ook hun marketingactiviteiten op waarde schatten, zodat hun boeken de markt bereiken.

Bedrijfsresultaat uitgeverijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche uitgeverijen tussen 2009 en 2018 is gestegen met 2.82% procentpunt naar 15.09%. Hierbij wordt in de branche uitgeverijen gemiddeld een bruto marge van 67.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 15.1% naar 15.1%.

Kosten per categorie branche uitgeverijen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 94.3% 98.0% 98.2% 98.4%
Overige opbrengsten 5.7% 2.0% 1.8% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 33.2% 32.5% 32.0% 32.1%
Bruto marge 66.8% 67.5% 68.0% 67.9%
  - Bruto Loon   19.8%   20.5%   20.0%   20.9%
  - Sociale lasten   3.1%   3.1%   3.2%   3.2%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.1%   1.9%   2.0%
  - Overig   3.1%   3.3%   3.4%   3.4%
Personeelkosten Totaal 27.8% 28.1% 28.5% 29.6%
Verkoopkosten 3.9% 3.7% 3.6% 3.7%
Huisvestingskosten 1.7% 1.5% 1.6% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 5.0% 4.9% 4.6% 4.8%
Overige diensten 3.4% 3.2% 3.1% 3.3%
Overige bedrijfskosten 9.2% 10.2% 9.6% 8.3%
Bedrijfsresultaat 13.8% 14.2% 15.1% 15.1%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers uitgeverijen?

Versterk uw inzicht in de branche uitgeverijen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder uitgeverijen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat uitgeverijen

Trend aantal bedrijven uitgeverijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven uitgeverijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 510 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.750.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche uitgeverijen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 100.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 0.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.1% hoger.

Trend omzet uitgeverijen (indexcijfers)