Brancheinformatie en cijfers ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

45.545 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.70% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.28% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
KW1 2024

Branchecijfers ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies (SBI code: 71.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

De branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (39.0%), Kosten omzet (32.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies.
start vergelijking

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies Trends

In de ingenieursbureau-bedrijfstak is de digitale transformatie een belangrijke ontwikkeling. Informatie is steeds gemakkelijker toegankelijk, wat leidt tot grotere efficiëntie en verminderde kosten. Ook is er een toenemende behoefte aan kennis en creativiteit, waardoor de werkzaamheden uitgebreider and complexer worden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en ecologie, waar ondernemers rekening mee moeten houden in hun werk. Al met al voeren dat tot meer vraag naar innovatieve oplossingen en kennis.

Bedrijfsresultaat ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.06% procentpunt naar 12.28%. Hierbij wordt in de branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies gemiddeld een bruto marge van 67.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.4% naar 12.3%.

Kosten per categorie branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 98.2% 98.1% 98.4%
Overige opbrengsten 1.0% 1.8% 1.9% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 30.2% 32.4% 32.1% 32.2%
Bruto marge 69.8% 67.6% 67.9% 67.8%
  - Bruto Loon   28.7%   26.4%   26.0%   26.0%
  - Sociale lasten   4.3%   3.9%   4.1%   4.1%
  - Pensioenpremies   2.4%   2.2%   2.1%   2.2%
  - Overig   5.9%   6.3%   6.6%   6.6%
Personeelkosten Totaal 41.2% 38.8% 38.8% 39.0%
Verkoopkosten 1.3% 1.2% 1.2% 1.1%
Huisvestingskosten 2.5% 2.3% 2.2% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 2.2% 2.2% 2.1% 2.0%
Communicatiekosten 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 3.2% 1.9% 2.5% 2.3%
Overige diensten 2.3% 2.1% 2.1% 2.2%
Overige bedrijfskosten 5.4% 5.3% 5.1% 5.5%
Bedrijfsresultaat 10.1% 12.2% 12.4% 12.3%

Laatste cijfers ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Trend aantal bedrijven ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 21.995 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 45.545.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 145.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 45.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.4% hoger.

Trend omzet ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies (indexcijfers)