Brancheinformatie en cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

47.660 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
16.00% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.95% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (SBI code: 71.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

De branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies zijn respectievelijk: Personeel (38.8%), Kosten omzet (31.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies.
start vergelijking

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Trends

Veranderingen in technologie, milieuverplichtingen en veranderende klantvraag zorgen ervoor dat de bedrijfstak van Architecten, Ingenieurs en Technisch Ontwerp en Advies steeds verandert. Om mee te blijven gaan met deze veranderingen, moeten bedrijven en ondernemers flexibel zijn en steeds blijven innoveren, om hun concurrentiepositie mee te laten groeien. Ook moeten ze de nieuwe technieken volgen, zoals BIM (Building Information Modeling), en geoptimaliseerd werken met behulp van technologie, zodat ze op korte tijd betere en kwalitatief hoogstaande resultaten kunnen leveren. Al met al is het belangrijk dat bedrijven en ondernemers goed op de verschillende ontwikkelingen blijven letten, om hun prestaties te verbeteren en behoorlijk concurrentieel te blijven.

Bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.40% procentpunt naar 12.95%. Hierbij wordt in de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies gemiddeld een bruto marge van 68.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 13.0%.

Kosten naar soort architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.9% 99.2% 99.0% 98.2%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.1% 0.8% 1.0% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 26.4% 26.2% 29.1% 31.2%
Bruto marge 73.6% 73.8% 70.9% 68.8%
  - Bruto Loon   29.7%   29.8%   28.7%   26.5%
  - Sociale lasten   12.9%   12.3%   12.4%   12.3%
  - Pensioenpremies   2.7%   2.5%   2.4%   2.2%
  - Overig   5.7%   5.4%   5.8%   6.1%
Personeelkosten Totaal 42.7% 42.1% 41.1% 38.8%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.2%
Huisvestingskosten 2.8% 2.7% 2.6% 2.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Afschrijvingen 3.4% 3.3% 3.1% 1.9%
Kosten van overige diensten 2.3% 2.4% 2.3% 2.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.7% 5.6% 5.6% 5.6%
Bedrijfsresultaat 11.3% 12.2% 11.1% 13.0%

Trend bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Trend aantal bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 21.250 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 47.660.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 124. Dat betekent dat de omzet in 2021 24% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.3% hoger.

Trend omzet architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (indexcijfers)