Brancheinformatie en cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

51.730 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.95% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
KW02 - 2023

Branchecijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (SBI code: 71.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

De branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies zijn respectievelijk: Personeel (38.8%), Kosten omzet (31.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies.
start vergelijking

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Trends

Veranderingen in technologie, milieuverplichtingen en veranderende klantvraag zorgen ervoor dat de bedrijfstak van Architecten, Ingenieurs en Technisch Ontwerp en Advies steeds verandert. Om mee te blijven gaan met deze veranderingen, moeten bedrijven en ondernemers flexibel zijn en steeds blijven innoveren, om hun concurrentiepositie mee te laten groeien. Ook moeten ze de nieuwe technieken volgen, zoals BIM (Building Information Modeling), en geoptimaliseerd werken met behulp van technologie, zodat ze op korte tijd betere en kwalitatief hoogstaande resultaten kunnen leveren. Al met al is het belangrijk dat bedrijven en ondernemers goed op de verschillende ontwikkelingen blijven letten, om hun prestaties te verbeteren en behoorlijk concurrentieel te blijven.

Bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.40% procentpunt naar 12.95%. Hierbij wordt in de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies gemiddeld een bruto marge van 68.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 13.0%.

Kosten per categorie branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.9% 99.2% 99.0% 98.2%
Overige opbrengsten 2.1% 0.8% 1.0% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 26.4% 26.2% 29.1% 31.2%
Bruto marge 73.6% 73.8% 70.9% 68.8%
  - Bruto Loon   29.7%   29.8%   28.7%   26.5%
  - Sociale lasten   4.5%   4.4%   4.3%   4.0%
  - Pensioenpremies   2.7%   2.5%   2.4%   2.2%
  - Overig   5.7%   5.4%   5.8%   6.1%
Personeelkosten Totaal 42.7% 42.1% 41.1% 38.8%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.2%
Huisvestingskosten 2.8% 2.7% 2.6% 2.4%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Afschrijvingen 3.4% 3.3% 3.1% 1.9%
Overige diensten 2.3% 2.4% 2.3% 2.2%
Overige bedrijfskosten 5.7% 5.6% 5.6% 5.6%
Bedrijfsresultaat 11.3% 12.2% 11.1% 13.0%

Laatste cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Trend aantal bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25.320 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 51.730.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 134. Dat betekent dat de omzet in 2022 34% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8% hoger.

Trend omzet architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (indexcijfers)