Brancheinformatie en cijfers installatie van elektronische en optische apparatuur

450 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven installatie van elektronische en optische apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven installatie van elektronische en optische apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 285 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 450.