Brancheinformatie en cijfers installatie van industriële machines en apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.640 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
6.64% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers installatie van industriële machines en apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche installatie van industriële machines en apparatuur (SBI code: 33.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche reparatie en installatie van machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten installatie van industriële machines en apparatuur

De branche installatie van industriële machines en apparatuur valt onder de sector reparatie en installatie van machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche installatie van industriële machines en apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.6%), Personeel (26.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.0%).

Bedrijfsresultaat installatie van industriële machines en apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche installatie van industriële machines en apparatuur tussen 2009 en 2018 is gedaald met 0.81% procentpunt naar 6.64%. Hierbij wordt in de branche installatie van industriële machines en apparatuur gemiddeld een bruto marge van 45.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.0% naar 6.6%.

Kosten naar soort installatie van industriële machines en apparatuur
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.63%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.37%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 54.58%
Bruto marge 45.42%
Personeelkosten 26.70%
Verkoopkosten 0.79%
Huisvestingskosten 1.46%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.58%
Kosten energieverbruik 0.23%
Kosten vervoermiddelen 1.81%
Communicatiekosten 0.38%
Afschrijvingen 1.08%
Kosten van overige diensten 1.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.01%
Bedrijfsresultaat 6.64%

Trend bedrijfsresultaat installatie van industriële machines en apparatuur

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers installatie van industriële machines en apparatuur


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 143 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.640.

Trend aantal bedrijven installatie van industriële machines en apparatuur

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor