Brancheinformatie en cijfers installatie van industriële machines en apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.195 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.77% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Installatie van industriële machines en apparatuur
KW1 2024

Branchecijfers installatie van industriële machines en apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche installatie van industriële machines en apparatuur (SBI code: 33.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche reparatie en installatie van machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten installatie van industriële machines en apparatuur

De branche installatie van industriële machines en apparatuur valt onder de sector reparatie en installatie van machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche installatie van industriële machines en apparatuur in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.6%), Personeel (25.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor installatie van industriële machines en apparatuur.
start vergelijking

Installatie van industriële machines en apparatuur Trends

De installateur industriële machines is een bedrijfstak die voortdurend in beweging is. Fabrikanten van installaties ontwikkelen steeds meer modules en draagbare installaties. Er zijn zaken als 3D printers en andere technologieën die het mogelijk maken om verschillende onderdelen van installaties op afstand materiaal te volgen en te beheersen. Daarnaast is er behoefte aan meer gekwalificeerd personeel om installaties te installeren en te onderhouden. Er komen steeds meer technische standaarden waar de industrie aan moet voldoen, waardoor extra kennis vereist is.Al deze veranderingen zorgen ervoor dat er voor ondernemers altijd het nodige bij te leren is om op de hoogte te blijven van alle technologische veranderingen en het voldoen aan de vereiste standaarden.

Bedrijfsresultaat installatie van industriële machines en apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche installatie van industriële machines en apparatuur tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.67% procentpunt naar 5.77%. Hierbij wordt in de branche installatie van industriële machines en apparatuur gemiddeld een bruto marge van 43.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.6% naar 5.8%.

Kosten per categorie branche installatie van industriële machines en apparatuur
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.5% 98.3% 98.6% 98.6%
Overige opbrengsten 1.5% 1.7% 1.4% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.4% 55.0% 54.6% 56.6%
Bruto marge 45.6% 45.0% 45.4% 43.4%
  - Bruto Loon   18.5%   18.5%   17.9%   16.8%
  - Sociale lasten   2.9%   3.2%   2.9%   3.1%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.8%   1.8%   1.6%
  - Overig   3.8%   4.7%   4.2%   4.4%
Personeelkosten Totaal 26.8% 28.2% 26.7% 25.9%
Verkoopkosten 1.1% 1.0% 0.8% 1.0%
Huisvestingskosten 1.5% 1.6% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.8% 0.6% 0.5%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.5% 1.6% 1.8% 1.5%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%
Afschrijvingen 1.2% 1.1% 1.1% 1.4%
Overige diensten 1.4% 1.7% 1.7% 1.3%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.4% 4.0% 4.3%
Bedrijfsresultaat 7.1% 5.0% 6.6% 5.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers installatie van industriële machines en apparatuur?

Versterk uw inzicht in de branche installatie van industriële machines en apparatuur en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder installatie van industriële machines en apparatuur
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat installatie van industriële machines en apparatuur

Trend aantal bedrijven installatie van industriële machines en apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven installatie van industriële machines en apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.565 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.195.