Brancheinformatie en cijfers installatie van industriële machines en apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.115 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.02% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Installatie van industriële machines en apparatuur
KW02 - 2023

Branchecijfers installatie van industriële machines en apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche installatie van industriële machines en apparatuur (SBI code: 33.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reparatie en installatie van machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten installatie van industriële machines en apparatuur

De branche installatie van industriële machines en apparatuur valt onder de sector reparatie en installatie van machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche installatie van industriële machines en apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.0%), Personeel (28.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor installatie van industriële machines en apparatuur.
start vergelijking

Installatie van industriële machines en apparatuur Trends

De installateur industriële machines is een bedrijfstak die voortdurend in beweging is. Fabrikanten van installaties ontwikkelen steeds meer modules en draagbare installaties. Er zijn zaken als 3D printers en andere technologieën die het mogelijk maken om verschillende onderdelen van installaties op afstand materiaal te volgen en te beheersen. Daarnaast is er behoefte aan meer gekwalificeerd personeel om installaties te installeren en te onderhouden. Er komen steeds meer technische standaarden waar de industrie aan moet voldoen, waardoor extra kennis vereist is.Al deze veranderingen zorgen ervoor dat er voor ondernemers altijd het nodige bij te leren is om op de hoogte te blijven van alle technologische veranderingen en het voldoen aan de vereiste standaarden.

Bedrijfsresultaat installatie van industriële machines en apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche installatie van industriële machines en apparatuur tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.42% procentpunt naar 5.02%. Hierbij wordt in de branche installatie van industriële machines en apparatuur gemiddeld een bruto marge van 45.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.1% naar 5.0%.

Kosten per categorie branche installatie van industriële machines en apparatuur
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.7% 96.1% 98.5% 98.3%
Overige opbrengsten 2.3% 3.9% 1.5% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.9% 53.4% 54.4% 55.0%
Bruto marge 46.1% 46.6% 45.6% 45.0%
  - Bruto Loon   17.7%   18.7%   18.5%   18.5%
  - Sociale lasten   3.1%   3.2%   2.9%   3.2%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.7%   1.7%   1.8%
  - Overig   3.4%   3.8%   3.8%   4.7%
Personeelkosten Totaal 25.9% 27.3% 26.8% 28.2%
Verkoopkosten 0.7% 1.0% 1.1% 1.0%
Huisvestingskosten 1.8% 1.9% 1.5% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.6% 0.7% 0.8%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.5% 1.4% 1.5% 1.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.7% 1.4% 1.2% 1.1%
Overige diensten 1.5% 1.7% 1.4% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.1% 3.7% 3.4%
Bedrijfsresultaat 8.3% 7.6% 7.1% 5.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht installatie van industriële machines en apparatuur

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief installatie van industriële machines en apparatuur
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat installatie van industriële machines en apparatuur

Trend aantal bedrijven installatie van industriële machines en apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven installatie van industriële machines en apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.565 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.115.