Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.200 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.19% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
KW1 2024

Branchecijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels (SBI code: 31.01). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van meubels (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

De branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels valt onder de sector vervaardiging van meubels. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.1%), Personeel (25.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels.
start vergelijking

Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels Trends

De bedrijfstak Bedrijfsmeubelfabriek is enorm aan het veranderen. Bijvoorbeeld, er is een sterke opkomst van slimme meubels die zelfconfigureerbaar zijn, wat maakt dat er meer gevraagd wordt naar e-commerceoplossingen. Er is ook een toenemende concurrentie van buitenlandse bedrijven, wat kostenreductie vereist en innovatie belangrijker dan ooit maakt. Bovendien, hebben bedrijfsmoebelfabrikanten te maken met toenemende vraag naar milieuvriendelijke, duurzame en bio-based meubelen. Al deze ontwikkelingen maken dat ondernemers binnen de bedrijfstak Bedrijfsmeubelfabriek ervoor moeten zorgen dat ze up-to-date blijven met de vraag van de markt.

Bedrijfsresultaat interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.27% procentpunt naar 11.19%. Hierbij wordt in de branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels gemiddeld een bruto marge van 51.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 11.2%.

Kosten per categorie branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.8% 99.1% 99.2% 98.9%
Overige opbrengsten 1.2% 0.9% 0.8% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.7% 50.8% 49.6% 48.1%
Bruto marge 50.3% 49.2% 50.4% 51.9%
  - Bruto Loon   15.6%   15.7%   16.2%   16.4%
  - Sociale lasten   2.5%   2.6%   2.7%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.2%   1.2%
  - Overig   4.4%   3.7%   4.1%   5.0%
Personeelkosten Totaal 23.6% 23.2% 24.2% 25.3%
Verkoopkosten 1.0% 1.2% 1.1% 1.1%
Huisvestingskosten 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.2% 2.1% 2.0% 1.9%
Overige diensten 2.0% 1.6% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.4% 2.9% 3.4% 3.7%
Bedrijfsresultaat 11.4% 11.6% 11.1% 11.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Trend aantal bedrijven interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.810 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.200.