Omzet en kosten interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 11.43% in 2016 naar 11.63% in 2017

Trend winst en kosten interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

De branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels valt onder de sector vervaardiging van meubels. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 11.43% in 2016 naar 11.63% in 2017.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (50.8%) gevolgd door 'Personeel' (23.2%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (2.9%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 11.63% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 49.16%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 50.84%
Bruto Marge 49.16%
Personeel 23.22%
Verkoopkosten 1.17%
Huisvestingskosten 2.81%
Kosten apparatuur en inventaris 1.08%
Kosten energieverbruik 0.65%
Kosten vervoermiddelen 1.69%
Communicatiekosten 0.35%
Afschrijvingen 2.12%
Kosten van overige diensten 1.60%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.85%
Bedrijfsresultaat 11.63%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.