Kengetallen branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 9.27% in 2014 naar 10.28% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels (sbi code: 3101).

Trend winst en kosten interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

De branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels valt onder de sector vervaardiging van meubels. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 9.27% in 2014 naar 10.28% in 2015.Laatst beschikbare cijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (45.8%) gevolgd door 'Personeel' (26.4%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 10.28% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 54.18%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 45.82%
Bruto Marge 54.18%
Personeel 26.36%
Verkoopkosten 1.09%
Huisvestingskosten 3.22%
Kosten apparatuur en inventaris 1.25%
Kosten energieverbruik 1.14%
Kosten vervoermiddelen 1.92%
Communicatiekosten 0.47%
Afschrijvingen 3.01%
Kosten van overige diensten 1.82%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.63%
Bedrijfsresultaat 10.28%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.