Brancheinformatie en cijfers interieurreiniging van gebouwen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

14.540 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
19.50% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.28% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers interieurreiniging van gebouwen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche interieurreiniging van gebouwen (SBI code: 81.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reiniging (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers interieurreiniging van gebouwen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie interieurreiniging van gebouwen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten interieurreiniging van gebouwen

De branche interieurreiniging van gebouwen valt onder de sector reiniging. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche interieurreiniging van gebouwen zijn respectievelijk: Personeel (63.9%), Kosten omzet (14.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor interieurreiniging van gebouwen.
start vergelijking

Interieurreiniging van gebouwen Trends

De bedrijfstak Interieurverzorger (81.21) heeft de afgelopen jaren vernieuwingen zien doorvoeren in de vorm van technologische ontwikkelingen. Dit geldt voor zowel de producten die verkocht worden als de kwaliteit die de klant kan verwachten. Ook bij deze branche is het belangrijk om op de hoogte te blijven van trends op het gebied van stofkeuze, materialen en kleuren. Daarnaast moeten ondernemers de concurrentie in de gaten houden om te zien wat er bij andere partijen aangeboden wordt. Uiteindelijk bepaalt de service en ondersteuning die wordt geboden inclusief diverse betaalmethoden de rekening met de klant.

Bedrijfsresultaat interieurreiniging van gebouwen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche interieurreiniging van gebouwen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.38% procentpunt naar 10.28%. Hierbij wordt in de branche interieurreiniging van gebouwen gemiddeld een bruto marge van 85.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.0% naar 10.3%.

Kosten naar soort interieurreiniging van gebouwen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.8% 99.9% 99.8% 99.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 14.1% 13.6% 13.6% 14.2%
Bruto marge 85.9% 86.4% 86.4% 85.8%
  - Bruto Loon   47.3%   46.1%   46.1%   45.0%
  - Sociale lasten   17.9%   18.7%   18.9%   18.9%
  - Pensioenpremies   3.1%   2.9%   2.8%   2.7%
  - Overig   6.1%   7.6%   7.6%   8.1%
Personeelkosten Totaal 65.2% 64.8% 65.0% 63.9%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 1.5% 1.2% 1.2% 1.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.8% 0.8%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 2.8% 2.8% 2.5% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.0% 1.8% 1.6% 1.7%
Kosten van overige diensten 1.3% 1.3% 1.1% 1.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.9% 3.2% 2.9% 2.7%
Bedrijfsresultaat 8.1% 9.2% 10.0% 10.3%

Trend bedrijfsresultaat interieurreiniging van gebouwen

Trend aantal bedrijven interieurreiniging van gebouwen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven interieurreiniging van gebouwen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 8.360 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 14.540.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche interieurreiniging van gebouwen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 126.1. Dat betekent dat de omzet in 2021 26.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.1% hoger.

Trend omzet interieurreiniging van gebouwen (indexcijfers)