Brancheinformatie en cijfers reiniging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

20.010 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
8.80% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.24% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers reiniging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reiniging (SBI code: 81.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reiniging

De branche reiniging valt onder de sector facility management, reiniging en landschapsverzorging. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche reiniging zijn respectievelijk: Personeel (56.5%), Kosten omzet (17.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Bedrijfsresultaat reiniging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche reiniging tussen 2009 en 2018 is gestegen met 2.08% procentpunt naar 12.24%. Hierbij wordt in de branche reiniging gemiddeld een bruto marge van 82.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.7% naar 12.2%.

Kosten naar soort reiniging
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.75%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.25%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 17.55%
Bruto marge 82.45%
Personeelkosten 56.55%
Verkoopkosten 0.89%
Huisvestingskosten 1.38%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.33%
Kosten energieverbruik 0.25%
Kosten vervoermiddelen 2.90%
Communicatiekosten 0.41%
Afschrijvingen 2.19%
Kosten van overige diensten 1.29%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.00%
Bedrijfsresultaat 12.24%

Trend bedrijfsresultaat reiniging

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers reiniging


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 706 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 20.010.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche reiniging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 128.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 28.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.9% hoger.

Trend aantal bedrijven reiniging

Trend omzet reiniging (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor