Brancheinformatie en cijfers reiniging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

24.875 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
11.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.75% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Reiniging
KW02 - 2023

Branchecijfers reiniging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reiniging (SBI code: 81.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reiniging

De branche reiniging valt onder de sector facility management, reiniging en landschapsverzorging. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reiniging zijn respectievelijk: Personeel (56.2%), Kosten omzet (18.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reiniging.
start vergelijking

Reiniging Trends

De schoonmaakbranche is de afgelopen jaren enorm veranderd. Ondernemers moeten voorbereid zijn op trends zoals digitalisering en de toenemende vraag naar duurzame schoonmaakproducten. Door de digitalisering wordt het steeds eenvoudiger om processen effectiever te organiseren, en door de toenemende vraag naar duurzame producten is het belangrijk dat ondernemers ervoor zorgen dat de producten die ze bieden milieuvriendelijk zijn. Verder hebben steeds meer bedrijven de voordelen ontdekt van het inhuren van een schoonmaakbedrijf in plaats van het in dienst nemen van personeel voor dit werk. Dit heeft het aanbod van schoonmaakdiensten anno 2021 verder uitgebreid.

Bedrijfsresultaat reiniging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reiniging tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.59% procentpunt naar 11.75%. Hierbij wordt in de branche reiniging gemiddeld een bruto marge van 81.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 11.7%.

Kosten per categorie branche reiniging
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.7% 99.8%
Overige opbrengsten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 17.4% 17.5% 17.1% 18.1%
Bruto marge 82.6% 82.5% 82.9% 81.9%
  - Bruto Loon   42.0%   40.8%   40.3%   38.8%
  - Sociale lasten   7.6%   7.1%   7.3%   7.1%
  - Pensioenpremies   2.9%   2.6%   2.6%   2.5%
  - Overig   6.0%   7.0%   7.6%   7.9%
Personeelkosten Totaal 58.5% 57.6% 57.8% 56.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.9% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 1.7% 1.5% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.0% 1.2% 1.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Vervoermiddelen 3.5% 3.4% 3.0% 2.9%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.5% 2.3% 2.2% 2.2%
Overige diensten 1.3% 1.4% 1.2% 1.3%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.5% 3.4% 3.2%
Bedrijfsresultaat 9.5% 10.3% 11.1% 11.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht reiniging

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief reiniging
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat reiniging

Trend aantal bedrijven reiniging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reiniging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15.660 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 24.875.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche reiniging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 148. Dat betekent dat de omzet in 2022 48% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15% hoger.

Trend omzet reiniging (indexcijfers)