Brancheinformatie en cijfers reiniging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

26.105 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.60% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.50% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Reiniging
KW1 2024

Branchecijfers reiniging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reiniging (SBI code: 81.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reiniging

De branche reiniging valt onder de sector facility management, reiniging en landschapsverzorging. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reiniging in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (55.9%), Kosten omzet (17.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reiniging.
start vergelijking

Reiniging Trends

De schoonmaakbranche is de afgelopen jaren enorm veranderd. Ondernemers moeten voorbereid zijn op trends zoals digitalisering en de toenemende vraag naar duurzame schoonmaakproducten. Door de digitalisering wordt het steeds eenvoudiger om processen effectiever te organiseren, en door de toenemende vraag naar duurzame producten is het belangrijk dat ondernemers ervoor zorgen dat de producten die ze bieden milieuvriendelijk zijn. Verder hebben steeds meer bedrijven de voordelen ontdekt van het inhuren van een schoonmaakbedrijf in plaats van het in dienst nemen van personeel voor dit werk. Dit heeft het aanbod van schoonmaakdiensten anno 2021 verder uitgebreid.

Bedrijfsresultaat reiniging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reiniging tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.34% procentpunt naar 12.50%. Hierbij wordt in de branche reiniging gemiddeld een bruto marge van 82.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.2% naar 12.5%.

Kosten per categorie branche reiniging
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.8% 99.7% 99.1%
Overige opbrengsten 0.3% 0.2% 0.3% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 17.1% 18.1% 17.6% 17.8%
Bruto marge 82.9% 81.9% 82.4% 82.2%
  - Bruto Loon   40.3%   38.8%   38.5%   37.9%
  - Sociale lasten   7.3%   7.1%   7.0%   6.8%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.5%   2.5%   2.6%
  - Overig   7.6%   7.9%   8.6%   8.6%
Personeelkosten Totaal 57.8% 56.2% 56.5% 55.9%
Verkoopkosten 0.8% 0.9% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 1.5% 1.4% 1.4% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.3% 1.3% 1.0%
Energieverbruik 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.0% 2.9% 2.9% 3.0%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.2% 2.2% 2.2% 2.3%
Overige diensten 1.2% 1.3% 1.3% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.2% 3.0% 3.3%
Bedrijfsresultaat 11.1% 11.7% 12.2% 12.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers reiniging?

Versterk uw inzicht in de branche reiniging en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder reiniging
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reiniging

Trend aantal bedrijven reiniging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reiniging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15.655 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 26.105.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche reiniging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 166.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 66.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11.8% hoger.

Trend omzet reiniging (indexcijfers)