Brancheinformatie en cijfers eet- en drinkgelegenheden

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.27% in 2017 naar 14.09% in 2018

56.600 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
16.20% OMZETGROEI
KW03 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.09% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers eet- en drinkgelegenheden

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche eet- en drinkgelegenheden (SBI code: 56). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche overige logiesverstrekking (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 1.345 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 56.600.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2020 voor de branche eet- en drinkgelegenheden aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015.

In 2020 was de omzetindex 85.1. Dat betekent dat de omzet in 2020 14.9% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 31.7% lager.

Trend aantal bedrijven eet- en drinkgelegenheden

Trend omzet eet- en drinkgelegenheden (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers eet- en drinkgelegenheden


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.79%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.21%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 32.88%
Bruto marge 67.12%
Personeelkosten 27.84%
Verkoopkosten 2.27%
Huisvestingskosten 8.99%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.46%
Kosten energieverbruik 2.21%
Kosten vervoermiddelen 0.79%
Communicatiekosten 0.43%
Afschrijvingen 3.29%
Kosten van overige diensten 1.50%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.24%
Bedrijfsresultaat 14.09%

Trend winst en kosten eet- en drinkgelegenheden

De branche eet- en drinkgelegenheden valt onder de sector overige logiesverstrekking. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche eet- en drinkgelegenheden tussen 2009 en 2018 is gestegen met 2.69% procentpunt naar 14.09%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche eet- en drinkgelegenheden zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.9%), Personeel (27.8%) en Huisvestingskosten (9.0%).

Trend bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor