Branchecijfers Eet- en drinkgelegenheden

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 14.18% in 2014 naar 14.65% in 2015

Eet- en drinkgelegenheden (56)

Branchecijfers Eet- en drinkgelegenheden: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Eet- en drinkgelegenheden aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 139.4 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 39.4% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 7.23% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Eet- en drinkgelegenheden

De branche Eet- en drinkgelegenheden valt onder de sector Horeca. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Eet- en drinkgelegenheden: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Eet- en drinkgelegenheden. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 14.18% in 2014 naar 14.65% in 2015.Laatst beschikbare cijfers eet- en drinkgelegenheden

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Deze bevat naast eet- en drinkgelegenheden vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken. Tijdelijk 15% korting met kortingscode "augustus2019".

Branchecijfers Eet- en drinkgelegenheden: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Eet- en drinkgelegenheden wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (31.6%) gevolgd door 'Personeel' (27.7%) en daarna 'Huisvestingskosten' (8.9%). De gemiddelde winstmarge Eet- en drinkgelegenheden is 68.36%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 14.65% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 31.64%
Bruto Marge 68.36%
Personeel 27.72%
Verkoopkosten 2.29%
Huisvestingskosten 8.93%
Kosten apparatuur en inventaris 1.38%
Kosten energieverbruik 2.42%
Kosten vervoermiddelen 0.76%
Communicatiekosten 0.49%
Afschrijvingen 3.41%
Kosten van overige diensten 1.85%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.46%
Bedrijfsresultaat 14.65%
Advertentie:

Branchecijfers Eet- en drinkgelegenheden in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Eet- en drinkgelegenheden

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Eet- en drinkgelegenheden. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Eet- en drinkgelegenheden
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.