Brancheinformatie en cijfers eet- en drinkgelegenheden

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

60.200 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
77.80% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers eet- en drinkgelegenheden

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche eet- en drinkgelegenheden (SBI code: 56). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten eet- en drinkgelegenheden

De branche eet- en drinkgelegenheden valt onder de sector horeca. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche eet- en drinkgelegenheden zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.8%), Personeel (27.6%) en Huisvestingskosten (9.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor eet- en drinkgelegenheden 2.95% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor eet- en drinkgelegenheden.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche eet- en drinkgelegenheden tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 14.27%. Hierbij wordt in de branche eet- en drinkgelegenheden gemiddeld een bruto marge van 67.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.6% naar 14.3%.

Kosten naar soort eet- en drinkgelegenheden
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.66%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.34%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 32.84%
Bruto marge 67.16%
  - Bruto Loon   20.30%
  - Premie & Pensioen   4.39%
  - Andere Sociale lasten   0.16%
  - Overig   + 2.77%
Personeelkosten Totaal 27.63%
Verkoopkosten 2.24%
Huisvestingskosten 8.97%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.54%
Kosten energieverbruik 2.22%
Kosten vervoermiddelen 0.80%
Communicatiekosten 0.44%
Afschrijvingen 3.24%
Kosten van overige diensten 1.55%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.25%
Bedrijfsresultaat 14.27%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

Trend aantal bedrijven eet- en drinkgelegenheden

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven eet- en drinkgelegenheden geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 22.435 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 60.200.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche eet- en drinkgelegenheden aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 96.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 3.3% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.7% hoger.

Trend omzet eet- en drinkgelegenheden (indexcijfers)