Brancheinformatie en cijfers eet- en drinkgelegenheden

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

66.240 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.27% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Eet- en drinkgelegenheden
KW02 - 2023

Branchecijfers eet- en drinkgelegenheden

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche eet- en drinkgelegenheden (SBI code: 56). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten eet- en drinkgelegenheden

De branche eet- en drinkgelegenheden valt onder de sector horeca. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche eet- en drinkgelegenheden in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.8%), Personeel (27.6%) en Huisvestingskosten (9.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor eet- en drinkgelegenheden.
start vergelijking

Eet- en drinkgelegenheden Trends

De eet- en drinkgelegenhedensector staat voor verschillende uitdagingen, waaronder de toename van online bestellen en de opkomst van nieuwe concurrerende partijen. Een andere grote uitdaging is de verandering in de wensen van de consument, met name in de vorm van veranderingen in eetgewoonten. Het aantal vegetariërs en mensen die plantaardig voedsel verkiezen, neemt bijvoorbeeld gestaag toe. Ondernemers moeten ervoor zorgen dat hun aanbod aansluit bij deze veranderende smaken en voorkeuren. Daarnaast worden hygiëne en veiligheid steeds belangrijker, net als het voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke trends op het gebied van milieu en duurzaamheid, zoals regelgeving vanuit de EU met betrekking tot ingrediënten, allergeneninformatie en voedselveiligheid.

Bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche eet- en drinkgelegenheden tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 14.27%. Hierbij wordt in de branche eet- en drinkgelegenheden gemiddeld een bruto marge van 67.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.6% naar 14.3%.

Kosten per categorie branche eet- en drinkgelegenheden
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.7% 97.3% 97.4% 98.7%
Overige opbrengsten 2.3% 2.7% 2.6% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.4% 31.6% 32.0% 32.8%
Bruto marge 67.6% 68.4% 68.0% 67.2%
  - Bruto Loon   20.6%   20.7%   20.0%   20.3%
  - Sociale lasten   3.8%   3.8%   3.6%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   2.4%   2.3%   2.6%   2.8%
Personeelkosten Totaal 27.8% 27.7% 27.2% 27.6%
Verkoopkosten 2.3% 2.3% 2.3% 2.2%
Huisvestingskosten 8.7% 8.9% 9.1% 9.0%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.4% 1.4% 1.5%
Energieverbruik 2.5% 2.4% 2.5% 2.2%
Vervoermiddelen 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.4% 3.4% 3.3% 3.2%
Overige diensten 1.7% 1.8% 1.8% 1.5%
Overige bedrijfskosten 4.3% 4.5% 4.5% 4.3%
Bedrijfsresultaat 14.2% 14.6% 14.6% 14.3%

Laatste cijfers eet- en drinkgelegenheden en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief eet- en drinkgelegenheden
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

Trend aantal bedrijven eet- en drinkgelegenheden

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven eet- en drinkgelegenheden geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 28.475 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 66.240.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche eet- en drinkgelegenheden aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 144. Dat betekent dat de omzet in 2022 44% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 49% hoger.

Trend omzet eet- en drinkgelegenheden (indexcijfers)