Brancheinformatie en cijfers eet- en drinkgelegenheden

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

58.390 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
69.00% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers eet- en drinkgelegenheden

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche eet- en drinkgelegenheden (SBI code: 56). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten eet- en drinkgelegenheden

De branche eet- en drinkgelegenheden valt onder de sector horeca. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche eet- en drinkgelegenheden zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.8%), Personeel (27.6%) en Huisvestingskosten (9.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor eet- en drinkgelegenheden 2.95% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor eet- en drinkgelegenheden.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche eet- en drinkgelegenheden tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 14.27%. Hierbij wordt in de branche eet- en drinkgelegenheden gemiddeld een bruto marge van 67.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.6% naar 14.3%.

Kosten naar soort eet- en drinkgelegenheden
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.66%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.34%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 32.84%
Bruto marge 67.16%
  - Bruto Loon   20.30%
  - Premie & Pensioen   4.39%
  - Andere Sociale lasten   0.16%
  - Overig   + 2.77%
Personeelkosten Totaal 27.63%
Verkoopkosten 2.24%
Huisvestingskosten 8.97%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.54%
Kosten energieverbruik 2.22%
Kosten vervoermiddelen 0.80%
Communicatiekosten 0.44%
Afschrijvingen 3.24%
Kosten van overige diensten 1.55%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.25%
Bedrijfsresultaat 14.27%

Trend bedrijfsresultaat eet- en drinkgelegenheden

Trend aantal bedrijven eet- en drinkgelegenheden

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven eet- en drinkgelegenheden geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 18.830 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 58.390.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche eet- en drinkgelegenheden aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 96.9. Dat betekent dat de omzet in 2021 3.1% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.9% hoger.

Trend omzet eet- en drinkgelegenheden (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers eet- en drinkgelegenheden, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie eet- en drinkgelegenheden raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor