Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

17.435 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.34% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsappara
KW1 2024

Branchecijfers loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur (SBI code: 43.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwinstallatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

De branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur valt onder de sector bouwinstallatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.3%), Personeel (28.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.
start vergelijking

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Trends

De afgelopen jaren zijn er veel technologische veranderingen doorgevoerd in de bedrijfstak Loodgieter & Installatiebedrijf. Er moet vooral rekening gehouden worden met duurzaamheid en energiebesparing. Nieuwere technieken als bijvoorbeeld LED zorgen voor een verminderd energieverbruik, terwijl er steeds meer focus komt te liggen op afvoersystemen die lekken of tochtproblemen voorkomen. Bedrijven in deze branche moeten aan deze veranderingen aanpassen, omdat steeds meer klanten verwachten dat zij hun woning energiezuinig en modern aanpassen en installeren. Recentere technieken zoals e-commerce en volledige digitale transformatie verschaffen eveneens nieuwe kansen voor ondernemers.

Bedrijfsresultaat loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.58% procentpunt naar 10.34%. Hierbij wordt in de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur gemiddeld een bruto marge van 49.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.9% naar 10.3%.

Kosten per categorie branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 98.9% 99.3% 99.8%
Overige opbrengsten 0.0% 1.1% 0.7% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.2% 49.7% 50.4% 50.3%
Bruto marge 50.8% 50.3% 49.6% 49.7%
  - Bruto Loon   21.1%   19.8%   19.0%   18.7%
  - Sociale lasten   3.6%   3.3%   3.3%   3.3%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.0%   1.9%   2.0%
  - Overig   4.0%   4.3%   4.5%   4.5%
Personeelkosten Totaal 30.9% 29.5% 28.7% 28.5%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 1.5% 1.4% 1.3% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 2.7% 2.5% 2.5% 2.4%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.7% 1.7% 1.8% 1.8%
Overige diensten 1.3% 1.2% 1.1% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.5% 2.5% 2.7%
Bedrijfsresultaat 8.0% 9.8% 9.9% 10.3%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Trend aantal bedrijven loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 9.905 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 17.435.