Brancheinformatie en cijfers loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

17.015 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.76% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsappara
KW02 - 2023

Branchecijfers loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur (SBI code: 43.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwinstallatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

De branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur valt onder de sector bouwinstallatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.7%), Personeel (29.5%) en Kosten vervoermiddelen (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.
start vergelijking

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Trends

De afgelopen jaren zijn er veel technologische veranderingen doorgevoerd in de bedrijfstak Loodgieter & Installatiebedrijf. Er moet vooral rekening gehouden worden met duurzaamheid en energiebesparing. Nieuwere technieken als bijvoorbeeld LED zorgen voor een verminderd energieverbruik, terwijl er steeds meer focus komt te liggen op afvoersystemen die lekken of tochtproblemen voorkomen. Bedrijven in deze branche moeten aan deze veranderingen aanpassen, omdat steeds meer klanten verwachten dat zij hun woning energiezuinig en modern aanpassen en installeren. Recentere technieken zoals e-commerce en volledige digitale transformatie verschaffen eveneens nieuwe kansen voor ondernemers.

Bedrijfsresultaat loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.01% procentpunt naar 9.76%. Hierbij wordt in de branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur gemiddeld een bruto marge van 50.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.0% naar 9.8%.

Kosten per categorie branche loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.3% 99.3% 100.0% 98.9%
Overige opbrengsten 1.7% 0.7% 0.0% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.4% 48.8% 49.2% 49.7%
Bruto marge 51.6% 51.2% 50.8% 50.3%
  - Bruto Loon   22.4%   21.6%   21.1%   19.8%
  - Sociale lasten   3.8%   3.6%   3.6%   3.3%
  - Pensioenpremies   2.4%   2.3%   2.3%   2.0%
  - Overig   3.6%   3.9%   4.0%   4.3%
Personeelkosten Totaal 32.2% 31.5% 30.9% 29.5%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 3.2% 3.0% 2.7% 2.5%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 2.1% 1.7% 1.7% 1.7%
Overige diensten 1.3% 1.4% 1.3% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.0% 2.6% 2.5%
Bedrijfsresultaat 6.2% 7.1% 8.0% 9.8%

Laatste cijfers loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Trend aantal bedrijven loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 9.900 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 17.015.