Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers bouwinstallatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

40.800 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.60% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.58% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Bouwinstallatie
KW1 2024

Branchecijfers bouwinstallatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouwinstallatie (SBI code: 43.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten bouwinstallatie

De branche bouwinstallatie valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche bouwinstallatie in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.5%), Personeel (30.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouwinstallatie.
start vergelijking

Bouwinstallatie Trends

De overheid investeert steeds meer in duurzame energiebronnen. Hierdoor neemt de vraag naar efficiënte, innovatieve bouwinstallaties die deze energiebronnen effects gebruiken toe. In deze bedrijfstak is er ook steeds meer concurrentie, waardoor bedrijven hun technologie en procesoptimalisatie moeten blijven doorvoeren om mee te blijven doen. Daarnaast is klantgericht werken een must, waardoor het belangrijk is om een goede klantenservice bieden, om zo klantloyaliteit te behouden.

Bedrijfsresultaat bouwinstallatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouwinstallatie tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.67% procentpunt naar 9.58%. Hierbij wordt in de branche bouwinstallatie gemiddeld een bruto marge van 51.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 9.6%.

Kosten per categorie branche bouwinstallatie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.8% 97.1% 96.7% 97.7%
Overige opbrengsten 2.2% 2.9% 3.3% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.1% 47.9% 47.6% 48.5%
Bruto marge 49.9% 52.1% 52.4% 51.5%
  - Bruto Loon   21.2%   21.1%   20.1%   19.7%
  - Sociale lasten   3.5%   3.5%   3.5%   3.5%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.2%   2.0%   2.1%
  - Overig   4.8%   5.4%   5.3%   5.3%
Personeelkosten Totaal 31.8% 32.2% 30.9% 30.6%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 2.6% 2.6% 2.5% 2.4%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 1.5% 1.4% 1.5% 1.7%
Overige diensten 1.2% 1.3% 1.2% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.5% 2.9% 3.1%
Bedrijfsresultaat 7.2% 9.0% 10.1% 9.6%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers bouwinstallatie, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder bouwinstallatie
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat bouwinstallatie

Trend aantal bedrijven bouwinstallatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouwinstallatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25.905 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 40.800.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche bouwinstallatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 178.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 78.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.5% hoger.

Trend omzet bouwinstallatie (indexcijfers)