Brancheinformatie en cijfers bouwinstallatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

33.015 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
13.90% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.02% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers bouwinstallatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouwinstallatie (SBI code: 43.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers bouwinstallatie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie bouwinstallatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten bouwinstallatie

De branche bouwinstallatie valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouwinstallatie zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.9%), Personeel (32.2%) en Kosten vervoermiddelen (2.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouwinstallatie.
start vergelijking

Bouwinstallatie Trends

De overheid investeert steeds meer in duurzame energiebronnen. Hierdoor neemt de vraag naar efficiënte, innovatieve bouwinstallaties die deze energiebronnen effects gebruiken toe. In deze bedrijfstak is er ook steeds meer concurrentie, waardoor bedrijven hun technologie en procesoptimalisatie moeten blijven doorvoeren om mee te blijven doen. Daarnaast is klantgericht werken een must, waardoor het belangrijk is om een goede klantenservice bieden, om zo klantloyaliteit te behouden.

Bedrijfsresultaat bouwinstallatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouwinstallatie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.11% procentpunt naar 9.02%. Hierbij wordt in de branche bouwinstallatie gemiddeld een bruto marge van 52.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.2% naar 9.0%.

Kosten naar soort bouwinstallatie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.9% 96.9% 97.8% 97.1%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.1% 3.1% 2.2% 2.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.5% 49.6% 50.1% 47.9%
Bruto marge 52.5% 50.4% 49.9% 52.1%
  - Bruto Loon   23.1%   22.1%   21.2%   21.1%
  - Sociale lasten   11.2%   10.8%   10.5%   11.1%
  - Pensioenpremies   2.5%   2.4%   2.2%   2.2%
  - Overig   4.8%   4.7%   4.8%   5.4%
Personeelkosten Totaal 34.3% 32.9% 31.8% 32.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.4% 1.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 3.0% 2.7% 2.6% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.7% 1.5% 1.5% 1.4%
Kosten van overige diensten 1.3% 1.3% 1.2% 1.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.8% 2.8% 2.6% 2.5%
Bedrijfsresultaat 5.7% 5.9% 7.2% 9.0%

Trend bedrijfsresultaat bouwinstallatie

Trend aantal bedrijven bouwinstallatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouwinstallatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 19.565 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 33.015.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche bouwinstallatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 137.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 37.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.6% hoger.

Trend omzet bouwinstallatie (indexcijfers)