Brancheinformatie en cijfers bouwinstallatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

39.355 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
22.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.02% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Bouwinstallatie
KW02 - 2023

Branchecijfers bouwinstallatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouwinstallatie (SBI code: 43.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten bouwinstallatie

De branche bouwinstallatie valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouwinstallatie zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.9%), Personeel (32.2%) en Kosten vervoermiddelen (2.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouwinstallatie.
start vergelijking

Bouwinstallatie Trends

De overheid investeert steeds meer in duurzame energiebronnen. Hierdoor neemt de vraag naar efficiënte, innovatieve bouwinstallaties die deze energiebronnen effects gebruiken toe. In deze bedrijfstak is er ook steeds meer concurrentie, waardoor bedrijven hun technologie en procesoptimalisatie moeten blijven doorvoeren om mee te blijven doen. Daarnaast is klantgericht werken een must, waardoor het belangrijk is om een goede klantenservice bieden, om zo klantloyaliteit te behouden.

Bedrijfsresultaat bouwinstallatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouwinstallatie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.11% procentpunt naar 9.02%. Hierbij wordt in de branche bouwinstallatie gemiddeld een bruto marge van 52.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.2% naar 9.0%.

Kosten per categorie branche bouwinstallatie
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.9% 96.9% 97.8% 97.1%
Overige opbrengsten 2.1% 3.1% 2.2% 2.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.5% 49.6% 50.1% 47.9%
Bruto marge 52.5% 50.4% 49.9% 52.1%
  - Bruto Loon   23.1%   22.1%   21.2%   21.1%
  - Sociale lasten   3.9%   3.7%   3.5%   3.5%
  - Pensioenpremies   2.5%   2.4%   2.2%   2.2%
  - Overig   4.8%   4.7%   4.8%   5.4%
Personeelkosten Totaal 34.3% 32.9% 31.8% 32.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 3.0% 2.7% 2.6% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.7% 1.5% 1.5% 1.4%
Overige diensten 1.3% 1.3% 1.2% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.8% 2.8% 2.6% 2.5%
Bedrijfsresultaat 5.7% 5.9% 7.2% 9.0%

Laatste cijfers bouwinstallatie en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief bouwinstallatie
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat bouwinstallatie

Trend aantal bedrijven bouwinstallatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouwinstallatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25.905 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 39.355.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche bouwinstallatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 157. Dat betekent dat de omzet in 2022 57% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14% hoger.

Trend omzet bouwinstallatie (indexcijfers)