Brancheinformatie en cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.120 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.90% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
KW1 2024

Branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal (SBI code: 25.61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

De branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal valt onder de sector oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.0%), Personeel (29.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.
start vergelijking

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal Trends

De bedrijfstak oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse industrie. De veranderingen in de technologie die in verschillende industrieën gangbaar zijn, hebben afgelopen jaren ook voor deze bedrijfstak betekenisvolle veranderingen met zich meegebracht. Dit gaat met name gepaard met investeringen in het creëren van meer milieuvriendelijke productieprocessen, zoals veegslagtechnieken met luchtwassers die voldoen aan de nieuwe Europese normen die in 2021 in werking treden. Verder is er steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van producten met een hoogwaardig en duurzaam oppervlak. Ten slotte volgt de bedrijfstak de ontwikkelingen op het gebied van materiaalinnovatie en digitalisering op de voet om zo de technische mogelijkheden en concurrentievoordeel optimaal te benutten.

Bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal tussen 2009 en 2019 is gedaald met 4.76% procentpunt naar 8.90%. Hierbij wordt in de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal gemiddeld een bruto marge van 60.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.7% naar 8.9%.

Kosten per categorie branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.2% 96.9% 99.2%
Overige opbrengsten 0.4% 0.8% 3.1% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.7% 42.8% 41.0% 40.0%
Bruto marge 61.3% 57.2% 59.0% 60.0%
  - Bruto Loon   18.4%   15.9%   16.8%   18.1%
  - Sociale lasten   2.9%   2.6%   2.8%   3.1%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.3%   1.5%   1.9%
  - Overig   6.2%   6.4%   6.1%   6.5%
Personeelkosten Totaal 29.2% 26.3% 27.3% 29.6%
Verkoopkosten 1.5% 1.3% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 2.9% 2.7% 2.5% 3.1%
Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.4% 2.7% 2.6%
Energieverbruik 2.7% 2.2% 2.4% 2.7%
Vervoermiddelen 1.0% 1.1% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Afschrijvingen 3.8% 3.5% 3.1% 3.0%
Overige diensten 2.9% 2.0% 1.9% 1.7%
Overige bedrijfskosten 4.5% 5.0% 4.9% 5.9%
Bedrijfsresultaat 10.2% 10.6% 11.7% 8.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal?

Versterk uw inzicht in de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Trend aantal bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 245 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.120.