Brancheinformatie en cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.125 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.65% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
KW02 - 2023

Branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal (SBI code: 25.61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

De branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal valt onder de sector oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal zijn respectievelijk: Kosten omzet (42.8%), Personeel (26.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.
start vergelijking

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal Trends

De bedrijfstak oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse industrie. De veranderingen in de technologie die in verschillende industrieën gangbaar zijn, hebben afgelopen jaren ook voor deze bedrijfstak betekenisvolle veranderingen met zich meegebracht. Dit gaat met name gepaard met investeringen in het creëren van meer milieuvriendelijke productieprocessen, zoals veegslagtechnieken met luchtwassers die voldoen aan de nieuwe Europese normen die in 2021 in werking treden. Verder is er steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van producten met een hoogwaardig en duurzaam oppervlak. Ten slotte volgt de bedrijfstak de ontwikkelingen op het gebied van materiaalinnovatie en digitalisering op de voet om zo de technische mogelijkheden en concurrentievoordeel optimaal te benutten.

Bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal tussen 2009 en 2017 is gedaald met 3.01% procentpunt naar 10.65%. Hierbij wordt in de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal gemiddeld een bruto marge van 57.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.2% naar 10.6%.

Kosten per categorie branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.3% 99.5% 99.6% 99.2%
Overige opbrengsten 0.7% 0.5% 0.4% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.9% 39.9% 38.7% 42.8%
Bruto marge 60.1% 60.1% 61.3% 57.2%
  - Bruto Loon   18.3%   18.0%   18.4%   15.9%
  - Sociale lasten   3.2%   2.8%   2.9%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.8%   1.7%   1.3%
  - Overig   6.3%   5.7%   6.2%   6.4%
Personeelkosten Totaal 29.6% 28.3% 29.2% 26.3%
Verkoopkosten 1.3% 1.2% 1.5% 1.3%
Huisvestingskosten 3.6% 3.4% 2.9% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 2.7% 2.6% 2.2% 2.4%
Energieverbruik 3.1% 3.4% 2.7% 2.2%
Vervoermiddelen 1.1% 1.1% 1.0% 1.1%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 4.1% 3.7% 3.8% 3.5%
Overige diensten 3.0% 2.9% 2.9% 2.0%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.9% 4.5% 5.0%
Bedrijfsresultaat 7.6% 9.3% 10.2% 10.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Trend aantal bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 245 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.125.