Branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 7.50% in 2014 naar 9.26% in 2015

Trend winst en kosten oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

De branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal valt onder de sector oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 7.50% in 2014 naar 9.26% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (39.9%) gevolgd door 'Personeel' (28.3%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.9%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 9.26% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 60.12%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 39.88%
Bruto Marge 60.12%
Personeel 28.32%
Verkoopkosten 1.18%
Huisvestingskosten 3.35%
Kosten apparatuur en inventaris 2.56%
Kosten energieverbruik 3.42%
Kosten vervoermiddelen 1.12%
Communicatiekosten 0.33%
Afschrijvingen 3.75%
Kosten van overige diensten 2.89%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.94%
Bedrijfsresultaat 9.26%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten