Brancheinformatie en cijfers overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)

525 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2009 tot 2022. Er is sprake van een toename van 520 bedrijven in 13 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 525.