Brancheinformatie en cijfers overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

1.420 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 870 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.420.