Brancheinformatie en cijfers overige drukkerijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.900 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.85% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Overige drukkerijen
KW1 2024

Branchecijfers overige drukkerijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche overige drukkerijen (SBI code: 18.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten overige drukkerijen

De branche overige drukkerijen valt onder de sector drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche overige drukkerijen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.9%), Personeel (26.8%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor overige drukkerijen.
start vergelijking

Overige drukkerijen Trends

In de bedrijfstak overige drukkerijen is de vraag naar printwerk in de afgelopen jaren sterk gedaald door de toenemende vraag naar digitale communicatie. Bedrijven hebben steeds meer specialisatie nodig om up-to-date te blijven. Ondernemers in de drukkerijen moeten dus investeren in opleidingen voor personeel en de juiste technologie om mee te komen met de ontwikkelingen op dat gebied. Verder draait alles steeds meer om efficiency, waardoor het belangrijk is dat processen zo goed mogelijk geautomatiseerd worden.

Bedrijfsresultaat overige drukkerijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche overige drukkerijen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.06% procentpunt naar 6.85%. Hierbij wordt in de branche overige drukkerijen gemiddeld een bruto marge van 55.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.1% naar 6.9%.

Kosten per categorie branche overige drukkerijen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 99.5% 99.9% 98.6%
Overige opbrengsten 1.0% 0.5% 0.1% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 44.6% 41.9% 41.1% 44.9%
Bruto marge 55.4% 58.1% 58.9% 55.1%
  - Bruto Loon   19.3%   19.8%   19.5%   19.1%
  - Sociale lasten   3.1%   3.3%   3.3%   3.3%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.4%   1.4%   1.2%
  - Overig   2.8%   3.3%   3.7%   3.1%
Personeelkosten Totaal 26.5% 27.9% 27.8% 26.8%
Verkoopkosten 2.4% 1.9% 2.1% 1.6%
Huisvestingskosten 2.7% 2.8% 2.6% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 3.7% 4.1% 3.9% 4.2%
Energieverbruik 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.9% 3.8% 3.9% 3.4%
Overige diensten 3.5% 3.8% 4.6% 3.7%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.7% 3.3% 3.5%
Bedrijfsresultaat 6.9% 7.4% 8.1% 6.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers overige drukkerijen?

Versterk uw inzicht in de branche overige drukkerijen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder overige drukkerijen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat overige drukkerijen

Trend aantal bedrijven overige drukkerijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige drukkerijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.045 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.900.