Brancheinformatie en cijfers overige drukkerijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.930 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.45% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Overige drukkerijen
KW02 - 2023

Branchecijfers overige drukkerijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche overige drukkerijen (SBI code: 18.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten overige drukkerijen

De branche overige drukkerijen valt onder de sector drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche overige drukkerijen zijn respectievelijk: Kosten omzet (41.9%), Personeel (27.9%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor overige drukkerijen.
start vergelijking

Overige drukkerijen Trends

In de bedrijfstak overige drukkerijen is de vraag naar printwerk in de afgelopen jaren sterk gedaald door de toenemende vraag naar digitale communicatie. Bedrijven hebben steeds meer specialisatie nodig om up-to-date te blijven. Ondernemers in de drukkerijen moeten dus investeren in opleidingen voor personeel en de juiste technologie om mee te komen met de ontwikkelingen op dat gebied. Verder draait alles steeds meer om efficiency, waardoor het belangrijk is dat processen zo goed mogelijk geautomatiseerd worden.

Bedrijfsresultaat overige drukkerijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche overige drukkerijen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.66% procentpunt naar 7.45%. Hierbij wordt in de branche overige drukkerijen gemiddeld een bruto marge van 58.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 7.4%.

Kosten per categorie branche overige drukkerijen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.5% 99.0% 99.5%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 1.0% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 41.4% 41.9% 44.6% 41.9%
Bruto marge 58.6% 58.1% 55.4% 58.1%
  - Bruto Loon   19.8%   20.5%   19.3%   19.8%
  - Sociale lasten   3.3%   3.4%   3.1%   3.3%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   1.3%   1.4%
  - Overig   2.4%   2.8%   2.8%   3.3%
Personeelkosten Totaal 27.0% 28.2% 26.5% 27.9%
Verkoopkosten 2.0% 2.3% 2.4% 1.9%
Huisvestingskosten 2.7% 2.8% 2.7% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 3.5% 3.7% 3.7% 4.1%
Energieverbruik 1.5% 1.4% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.8% 0.9%
Communicatiekosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 4.8% 4.9% 3.9% 3.8%
Overige diensten 2.8% 2.8% 3.5% 3.8%
Overige bedrijfskosten 8.0% 4.8% 3.2% 3.7%
Bedrijfsresultaat 4.9% 5.7% 6.9% 7.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht overige drukkerijen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief overige drukkerijen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat overige drukkerijen

Trend aantal bedrijven overige drukkerijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige drukkerijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.045 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.930.