Branchecijfers Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.56% in 2014 naar 5.45% in 2015

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen (181)

Trend winst en kosten voor Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

De branche Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen valt onder de sector Drukkerijen, reproductie van opgenomen media. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.56% in 2014 naar 5.45% in 2015.Laatst beschikbare cijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.
Voor alle bestellingen tussen1 januari 2020 en 1 mei 2020, geldt een eenmalige gratis update.

Branchecijfers Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (41.4%) gevolgd door 'Personeel' (29.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (4.8%). De gemiddelde winstmarge Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen is 58.62%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 5.45% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 41.38%
Bruto Marge 58.62%
Personeel 29.11%
Verkoopkosten 2.32%
Huisvestingskosten 3.04%
Kosten apparatuur en inventaris 3.58%
Kosten energieverbruik 1.43%
Kosten vervoermiddelen 1.03%
Communicatiekosten 0.57%
Afschrijvingen 4.65%
Kosten van overige diensten 2.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.76%
Bedrijfsresultaat 5.45%

Branchecijfers Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.
Tijdelijk 20% korting en tussen 1 januari en 1 mei 2020 eenmalig een gratis update in 2020.