Brancheinformatie en cijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.720 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.24% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
KW1 2024

Branchecijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen (SBI code: 18.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

De branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen valt onder de sector drukkerijen, reproductie van opgenomen media. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.1%), Personeel (27.4%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen.
start vergelijking

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen Trends

De drukkerij-branche is de afgelopen jaren flink in ontwikkeling geweest. Door de komst van digitale alternatieven kijken bedrijven nu veel kritischer naar waar ze hun drukwerk uitbesteden. Tegelijkertijd is de concurrentie toegenomen, waardoor drukkerijen moeten zorgen voor meer personalisatie, kortere doorlooptijden en lagere kosten. Daarnaast worden er steeds meer vegetarische en milieuvriendelijke materialen ste gebruiken bij het drukwerk, zoals gerecycled karton. Om boven de concurrentie uit te steken is het belangrijk dat drukkerijen hiermee op de hoogte zijn en deze materialen toepassen.

Bedrijfsresultaat drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.33% procentpunt naar 7.24%. Hierbij wordt in de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen gemiddeld een bruto marge van 55.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.3% naar 7.2%.

Kosten per categorie branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.9% 99.4% 99.7% 98.6%
Overige opbrengsten 1.1% 0.6% 0.3% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 43.2% 40.7% 40.1% 44.1%
Bruto marge 56.8% 59.3% 59.9% 55.9%
  - Bruto Loon   19.8%   20.5%   19.9%   19.5%
  - Sociale lasten   3.2%   3.3%   3.4%   3.4%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.5%   1.4%   1.2%
  - Overig   3.0%   3.2%   3.6%   3.2%
Personeelkosten Totaal 27.3% 28.5% 28.3% 27.4%
Verkoopkosten 2.3% 1.8% 2.0% 1.6%
Huisvestingskosten 2.9% 2.9% 2.7% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 3.6% 4.1% 3.9% 4.2%
Energieverbruik 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.8% 3.7% 3.9% 3.3%
Overige diensten 3.4% 3.7% 4.4% 3.6%
Overige bedrijfskosten 3.5% 4.0% 3.8% 3.5%
Bedrijfsresultaat 7.5% 7.8% 8.3% 7.2%

Laatste cijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Trend aantal bedrijven drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.29 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.720.