Brancheinformatie en cijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.710 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
7.84% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen (SBI code: 18.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche drukkerijen, reproductie van opgenomen media (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

De branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen valt onder de sector drukkerijen, reproductie van opgenomen media. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.7%), Personeel (28.5%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen.
start vergelijking

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen Trends

De drukkerij-branche is de afgelopen jaren flink in ontwikkeling geweest. Door de komst van digitale alternatieven kijken bedrijven nu veel kritischer naar waar ze hun drukwerk uitbesteden. Tegelijkertijd is de concurrentie toegenomen, waardoor drukkerijen moeten zorgen voor meer personalisatie, kortere doorlooptijden en lagere kosten. Daarnaast worden er steeds meer vegetarische en milieuvriendelijke materialen ste gebruiken bij het drukwerk, zoals gerecycled karton. Om boven de concurrentie uit te steken is het belangrijk dat drukkerijen hiermee op de hoogte zijn en deze materialen toepassen.

Bedrijfsresultaat drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.93% procentpunt naar 7.84%. Hierbij wordt in de branche drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen gemiddeld een bruto marge van 59.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.5% naar 7.8%.

Kosten naar soort drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.2% 99.5% 98.9% 99.4%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.8% 0.5% 1.1% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.5% 41.4% 43.2% 40.7%
Bruto marge 59.5% 58.6% 56.8% 59.3%
  - Bruto Loon   21.0%   21.3%   19.8%   20.5%
  - Sociale lasten   7.5%   7.8%   7.5%   8.0%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   1.4%   1.5%
  - Overig   2.4%   2.7%   3.0%   3.2%
Personeelkosten Totaal 28.5% 29.1% 27.3% 28.5%
Verkoopkosten 2.0% 2.3% 2.3% 1.8%
Huisvestingskosten 3.0% 3.0% 2.9% 2.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.4% 3.6% 3.6% 4.1%
Kosten energieverbruik 1.5% 1.4% 1.2% 1.2%
Kosten vervoermiddelen 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 4.6% 4.6% 3.8% 3.7%
Kosten van overige diensten 2.8% 2.7% 3.4% 3.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.7% 4.8% 3.5% 4.0%
Bedrijfsresultaat 4.6% 5.4% 7.5% 7.8%

Trend bedrijfsresultaat drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Trend aantal bedrijven drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 1.345 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.710.