Brancheinformatie en cijfers pluimveeslachterijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

65 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.54% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Pluimveeslachterijen
KW02 - 2023

Branchecijfers pluimveeslachterijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche pluimveeslachterijen (SBI code: 10.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche slachterijen en vleesverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten pluimveeslachterijen

De branche pluimveeslachterijen valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche pluimveeslachterijen zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.6%), Personeel (9.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor pluimveeslachterijen.
start vergelijking

Pluimveeslachterijen Trends

Pluimveeslachterijen zijn in gedurig beweging. Het afgelopen decennium vond er een toename plaats in de vraag naar biologische producten en dierenwelzijn. Dit heeft geleid tot een hogere productie-eisen door overheden, evenals een verhoging van de slachthuizen-eisen. Verder zijn er een aantal nieuwe trends ontstaan, waaronder het direct verzenden van producten aan consumenten. Nedereen binnen deze branche moet inspanningen leveren om te voldoen aan deze veranderende eisen, om zo succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat pluimveeslachterijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche pluimveeslachterijen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.17% procentpunt naar 3.54%. Hierbij wordt in de branche pluimveeslachterijen gemiddeld een bruto marge van 22.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.4% naar 3.5%.

Kosten per categorie branche pluimveeslachterijen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.9% 99.9%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.1% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.7% 80.2% 80.6% 77.6%
Bruto marge 22.3% 19.8% 19.4% 22.4%
  - Bruto Loon   4.0%   4.1%   3.7%   3.8%
  - Sociale lasten   0.7%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.4%   0.4%   0.3%
  - Overig   4.0%   4.1%   4.4%   4.9%
Personeelkosten Totaal 9.0% 9.2% 9.0% 9.7%
Verkoopkosten 0.6% 0.4% 0.4% 0.5%
Huisvestingskosten 1.0% 0.9% 0.8% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 0.9% 0.9% 1.0%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 0.7% 0.8%
Vervoermiddelen 0.9% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.0% 1.0% 0.9% 1.0%
Overige diensten 1.7% 1.5% 1.7% 2.1%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.5% 1.9% 2.1%
Bedrijfsresultaat 3.4% 1.8% 2.4% 3.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht pluimveeslachterijen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief pluimveeslachterijen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat pluimveeslachterijen

Trend aantal bedrijven pluimveeslachterijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven pluimveeslachterijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 65.