Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers pluimveeslachterijen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

75 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.54% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Pluimveeslachterijen
KW1 2024

Branchecijfers pluimveeslachterijen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche pluimveeslachterijen (SBI code: 10.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche slachterijen en vleesverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten pluimveeslachterijen

De branche pluimveeslachterijen valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche pluimveeslachterijen in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.6%), Personeel (9.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor pluimveeslachterijen.
start vergelijking

Pluimveeslachterijen Trends

Pluimveeslachterijen zijn in gedurig beweging. Het afgelopen decennium vond er een toename plaats in de vraag naar biologische producten en dierenwelzijn. Dit heeft geleid tot een hogere productie-eisen door overheden, evenals een verhoging van de slachthuizen-eisen. Verder zijn er een aantal nieuwe trends ontstaan, waaronder het direct verzenden van producten aan consumenten. Nedereen binnen deze branche moet inspanningen leveren om te voldoen aan deze veranderende eisen, om zo succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat pluimveeslachterijen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche pluimveeslachterijen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.17% procentpunt naar 3.54%. Hierbij wordt in de branche pluimveeslachterijen gemiddeld een bruto marge van 22.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.4% naar 3.5%.

Kosten per categorie branche pluimveeslachterijen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.9% 99.9%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.1% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.7% 80.2% 80.6% 77.6%
Bruto marge 22.3% 19.8% 19.4% 22.4%
  - Bruto Loon   4.0%   4.1%   3.7%   3.8%
  - Sociale lasten   0.7%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.4%   0.4%   0.3%
  - Overig   4.0%   4.1%   4.4%   4.9%
Personeelkosten Totaal 9.0% 9.2% 9.0% 9.7%
Verkoopkosten 0.6% 0.4% 0.4% 0.5%
Huisvestingskosten 1.0% 0.9% 0.8% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 0.9% 0.9% 1.0%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 0.7% 0.8%
Vervoermiddelen 0.9% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.0% 1.0% 0.9% 1.0%
Overige diensten 1.7% 1.5% 1.7% 2.1%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.5% 1.9% 2.1%
Bedrijfsresultaat 3.4% 1.8% 2.4% 3.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers pluimveeslachterijen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder pluimveeslachterijen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat pluimveeslachterijen

Trend aantal bedrijven pluimveeslachterijen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven pluimveeslachterijen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 75.