Brancheinformatie en cijfers slachterijen en vleesverwerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

800 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.43% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Slachterijen en vleesverwerking
KW02 - 2023

Branchecijfers slachterijen en vleesverwerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche slachterijen en vleesverwerking (SBI code: 10.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slachterijen en vleesverwerking

De branche slachterijen en vleesverwerking valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche slachterijen en vleesverwerking zijn respectievelijk: Kosten omzet (76.3%), Personeel (12.2%) en Kosten van overige diensten (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor slachterijen en vleesverwerking.
start vergelijking

Slachterijen en vleesverwerking Trends

De bedrijfstak Slachterijen en Vleesverwerking heeft de afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn meer regelgevingen en voorschriften die de sector moeten helpen voedselveiligheid te verbeteren. Door technologische ontwikkelingen is het slachtproces geautomatiseerd. Het is cruciaal om te investeren in het verbeteren van de producten om aan te sluiten bij de vraag naar kleinere verpakkingen, minder verpakkingsmateriaal en traditioneel vlees. Daarnaast is het belangrijk om goed aan te sluiten op de ethische vraag van de consument en te zorgen voor een betere diervriendelijke behandeling.

Bedrijfsresultaat slachterijen en vleesverwerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche slachterijen en vleesverwerking tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.09% procentpunt naar 2.43%. Hierbij wordt in de branche slachterijen en vleesverwerking gemiddeld een bruto marge van 23.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.8% naar 2.4%.

Kosten per categorie branche slachterijen en vleesverwerking
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.7% 99.3%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.3% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 78.6% 76.0% 76.8% 76.3%
Bruto marge 21.4% 24.0% 23.2% 23.7%
  - Bruto Loon   4.9%   5.0%   5.1%   5.1%
  - Sociale lasten   0.8%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Overig   4.3%   5.0%   5.4%   5.8%
Personeelkosten Totaal 10.6% 11.3% 11.8% 12.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.9% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 1.0% 1.1% 1.2% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.2% 1.2% 1.3%
Energieverbruik 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 1.2% 1.2% 1.2% 1.3%
Overige diensten 1.5% 1.9% 1.5% 1.6%
Overige bedrijfskosten 1.4% 1.6% 1.5% 1.6%
Bedrijfsresultaat 2.4% 3.2% 2.8% 2.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht slachterijen en vleesverwerking

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief slachterijen en vleesverwerking
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat slachterijen en vleesverwerking

Trend aantal bedrijven slachterijen en vleesverwerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven slachterijen en vleesverwerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 230 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 800.