Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers slachterijen en vleesverwerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

835 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.72% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Slachterijen en vleesverwerking
KW1 2024

Branchecijfers slachterijen en vleesverwerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche slachterijen en vleesverwerking (SBI code: 10.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slachterijen en vleesverwerking

De branche slachterijen en vleesverwerking valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche slachterijen en vleesverwerking in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (74.8%), Personeel (12.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor slachterijen en vleesverwerking.
start vergelijking

Slachterijen en vleesverwerking Trends

De bedrijfstak Slachterijen en Vleesverwerking heeft de afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn meer regelgevingen en voorschriften die de sector moeten helpen voedselveiligheid te verbeteren. Door technologische ontwikkelingen is het slachtproces geautomatiseerd. Het is cruciaal om te investeren in het verbeteren van de producten om aan te sluiten bij de vraag naar kleinere verpakkingen, minder verpakkingsmateriaal en traditioneel vlees. Daarnaast is het belangrijk om goed aan te sluiten op de ethische vraag van de consument en te zorgen voor een betere diervriendelijke behandeling.

Bedrijfsresultaat slachterijen en vleesverwerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche slachterijen en vleesverwerking tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.21% procentpunt naar 2.72%. Hierbij wordt in de branche slachterijen en vleesverwerking gemiddeld een bruto marge van 25.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.8% naar 2.7%.

Kosten per categorie branche slachterijen en vleesverwerking
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.3% 99.5% 99.3%
Overige opbrengsten 0.3% 0.7% 0.5% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 76.8% 76.3% 75.7% 74.8%
Bruto marge 23.2% 23.7% 24.3% 25.2%
  - Bruto Loon   5.1%   5.1%   4.9%   5.1%
  - Sociale lasten   0.8%   0.8%   0.8%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Overig   5.4%   5.8%   6.6%   6.3%
Personeelkosten Totaal 11.8% 12.2% 12.9% 12.8%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.3% 1.3% 1.4%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Afschrijvingen 1.2% 1.3% 1.3% 1.6%
Overige diensten 1.5% 1.6% 1.6% 1.5%
Overige bedrijfskosten 1.5% 1.6% 1.9% 1.9%
Bedrijfsresultaat 2.8% 2.4% 1.8% 2.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers slachterijen en vleesverwerking, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder slachterijen en vleesverwerking
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat slachterijen en vleesverwerking

Trend aantal bedrijven slachterijen en vleesverwerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven slachterijen en vleesverwerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 230 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 835.