Brancheinformatie en cijfers reparatie en onderhoud van machines

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.440 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.71% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Reparatie en onderhoud van machines
KW1 2024

Branchecijfers reparatie en onderhoud van machines

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie en onderhoud van machines (SBI code: 33.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie en onderhoud van machines

De branche reparatie en onderhoud van machines valt onder de sector reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie en onderhoud van machines in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.0%), Personeel (23.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie en onderhoud van machines.
start vergelijking

Reparatie en onderhoud van machines Trends

De reparatie- en onderhoudsbranche is voortdurend in ontwikkeling omdat machines steeds geavanceerder worden. Moderne machines bevatten namelijk steeds meer de nieuwste technologie om hun werk goed te kunnen verrichten. Ondernemers moeten daarom op de hoogte zijn van deze nieuwe technieken en deze toepassen bij reparatie- en onderhoudsdiensten. Naast technologische ontwikkelingen is er ook een focus op milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid. Naast het toepassen van moderne technieken voor reparatie- en onderhoud, moeten ondernemers de benodigde machines inzetten die milieuvriendelijke oplossingen bieden.

Bedrijfsresultaat reparatie en onderhoud van machines

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie en onderhoud van machines tussen 2016 en 2019 is gestegen met 1.17% procentpunt naar 6.71%. Hierbij wordt in de branche reparatie en onderhoud van machines gemiddeld een bruto marge van 42.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.3% naar 6.7%.

Kosten per categorie branche reparatie en onderhoud van machines
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 98.3% 99.0% 99.7%
Overige opbrengsten 0.5% 1.7% 1.0% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.6% 56.1% 56.8% 58.0%
Bruto marge 43.4% 43.9% 43.2% 42.0%
  - Bruto Loon   16.8%   16.7%   16.2%   16.0%
  - Sociale lasten   2.7%   2.9%   2.8%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.9%   1.8%   1.8%
  - Overig   4.5%   3.1%   2.7%   3.2%
Personeelkosten Totaal 26.0% 24.5% 23.5% 23.6%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 1.0% 0.8%
Huisvestingskosten 1.7% 2.0% 1.9% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.8% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 1.2% 1.4% 1.3% 1.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 1.9% 2.0% 1.9%
Overige diensten 1.2% 1.3% 1.1% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.3% 3.6% 3.8%
Bedrijfsresultaat 5.5% 7.3% 7.3% 6.7%

Laatste cijfers reparatie en onderhoud van machines en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reparatie en onderhoud van machines
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie en onderhoud van machines

Trend aantal bedrijven reparatie en onderhoud van machines

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie en onderhoud van machines geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.240 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 7.440.