Brancheinformatie en cijfers reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.490 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.87% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
KW1 2024

Branchecijfers reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur (SBI code: 33.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reparatie en installatie van machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

De branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur valt onder de sector reparatie en installatie van machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.4%), Personeel (26.0%) en Kosten vervoermiddelen (9.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur.
start vergelijking

Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur Trends

Reparatiebedrijven die machines en apparatuur (33.1) repareren, hebben te maken met constante technologische ontwikkelingen. Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe software wordt geïnstalleerd op de computers van het bedrijf, en dat personeel wordt bijgeschoold in de laatste technieken. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers actief hun netwerk uitbreiden om aan voldoende orders te komen. Als laatste is het goed om mee te gaan met de ontwikkeling van de branche door het aanbieden van innovatieve diensten, zoals het repareren van de meest complexe machines en apparatuur.

Bedrijfsresultaat reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.78% procentpunt naar 4.87%. Hierbij wordt in de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur gemiddeld een bruto marge van 54.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.1% naar 4.9%.

Kosten per categorie branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.9% 100.2% 99.1% 98.9%
Overige opbrengsten 3.1% -0.2% 0.9% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.8% 43.0% 44.4% 45.4%
Bruto marge 57.2% 57.0% 55.6% 54.6%
  - Bruto Loon   19.6%   17.5%   16.7%   16.6%
  - Sociale lasten   3.3%   2.9%   2.7%   2.7%
  - Pensioenpremies   2.0%   1.7%   1.7%   1.9%
  - Overig   4.5%   3.4%   3.4%   4.8%
Personeelkosten Totaal 29.3% 25.6% 24.5% 26.0%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.9% 0.7%
Huisvestingskosten 2.9% 2.2% 2.8% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 12.7% 12.5% 10.9% 0.8%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 1.0% 1.1% 1.1% 9.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Afschrijvingen 2.9% 2.5% 2.6% 2.6%
Overige diensten 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
Overige bedrijfskosten 5.8% 4.6% 4.8% 5.5%
Bedrijfsresultaat -0.4% 5.8% 6.1% 4.9%

Laatste cijfers reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Trend aantal bedrijven reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 7.045 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.490.