Brancheinformatie en cijfers reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.210 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.82% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
KW02 - 2023

Branchecijfers reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur (SBI code: 33.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reparatie en installatie van machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

De branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur valt onder de sector reparatie en installatie van machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.0%), Personeel (25.6%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (12.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur.
start vergelijking

Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur Trends

Reparatiebedrijven die machines en apparatuur (33.1) repareren, hebben te maken met constante technologische ontwikkelingen. Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe software wordt geïnstalleerd op de computers van het bedrijf, en dat personeel wordt bijgeschoold in de laatste technieken. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers actief hun netwerk uitbreiden om aan voldoende orders te komen. Als laatste is het goed om mee te gaan met de ontwikkeling van de branche door het aanbieden van innovatieve diensten, zoals het repareren van de meest complexe machines en apparatuur.

Bedrijfsresultaat reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.83% procentpunt naar 5.82%. Hierbij wordt in de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur gemiddeld een bruto marge van 57.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -0.4% naar 5.8%.

Kosten per categorie branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.2% 97.2% 96.9% 100.2%
Overige opbrengsten 0.8% 2.8% 3.1% -0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 41.6% 42.0% 42.8% 43.0%
Bruto marge 58.4% 58.0% 57.2% 57.0%
  - Bruto Loon   18.9%   19.6%   19.6%   17.5%
  - Sociale lasten   2.9%   3.3%   3.3%   2.9%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.0%   2.0%   1.7%
  - Overig   4.7%   4.8%   4.5%   3.4%
Personeelkosten Totaal 28.7% 29.7% 29.3% 25.6%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.9% 3.2% 2.9% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 10.1% 11.9% 12.7% 12.5%
Energieverbruik 0.5% 0.6% 0.5% 0.4%
Vervoermiddelen 1.1% 2.9% 1.0% 1.1%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.3% 2.4% 2.9% 2.5%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.4% 1.3%
Overige bedrijfskosten 4.9% 5.6% 5.8% 4.6%
Bedrijfsresultaat 5.3% -0.7% -0.4% 5.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Trend aantal bedrijven reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 7.045 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.210.