Brancheinformatie en cijfers reparatie van producten van metaal

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

150 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.34% WINST (% OMZET)
2009
33.600 VACATURES SECTOR
Reparatie van producten van metaal
KW1 2024

Branchecijfers reparatie van producten van metaal

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie van producten van metaal (SBI code: 33.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie van producten van metaal

De branche reparatie van producten van metaal valt onder de sector reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2009. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie van producten van metaal in 2009 zijn respectievelijk: Personeel (45.1%), Kosten omzet (41.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie van producten van metaal.
start vergelijking

Reparatie van producten van metaal Trends

De bedrijfstak reparatie van producten van metaal staat vooral bekend als een kunst en vakwerk. Fabrikanten zijn steeds meer op zoek naar speciale metalen die niet alleen duurzaam zijn maar ook sterk. De producten zijn tegenwoordig opgebouwd van geavanceerdere metalen met een combinatie van specifieke legeringen, wat het repareren moeilijker maakt. Daarnaast zijn er nieuwe technologieën en innovatieve apparaten die het reparatieproces sneller en accurater maken. Ten slotte moeten reparateurs in staat zijn om met de nieuwste apparaten en technologieën om te gaan voor meer tevreden klanten.

Bedrijfsresultaat reparatie van producten van metaal

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie van producten van metaal tussen 2009 en2009 gelijk gebleven is op 3.34% procent van de omzet. Hierbij wordt in de branche reparatie van producten van metaal gemiddeld een bruto marge van 58.2% behaald.

Winst

Het gemiddeld bedrijfsresultaat in 2009 is 3.34%. Hieronder vindt u meer informatie over winst en samenstelling kosten voor de branche reparatie van producten van metaal.

Kosten per categorie branche reparatie van producten van metaal
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2006 2007 2008 2009 2009
Netto omzet 99.4%
Overige opbrengsten 0.6%
Totale omzet 100.0%
Kosten van de omzet 41.8%
Bruto marge NB NB NB 58.2%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   0.0%   24.2%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   0.0%   2.8%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.0%   1.9%
  - Overig   0.0%   0.0%   0.0%   16.2%
Personeelkosten Totaal 45.1%
Verkoopkosten 0.6%
Huisvestingskosten 2.2%
Apparatuur en Inventaris 0.3%
Energieverbruik 0.3%
Vervoermiddelen 0.8%
Communicatiekosten 0.3%
Afschrijvingen 1.1%
Overige diensten 0.6%
Overige bedrijfskosten 3.6%
Bedrijfsresultaat 3.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers reparatie van producten van metaal?

Versterk uw inzicht in de branche reparatie van producten van metaal en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder reparatie van producten van metaal
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie van producten van metaal

Trend aantal bedrijven reparatie van producten van metaal

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie van producten van metaal geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 125 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 150.