Brancheinformatie en cijfers sauna's, solaria, baden e.d.

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.725 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.10% WINST (% OMZET)
2018
6.700 VACATURES SECTOR
Sauna's, solaria, baden e.d.
KW1 2024

Branchecijfers sauna's, solaria, baden e.d.

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sauna's, solaria, baden e.d. (SBI code: 96.04). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten sauna's, solaria, baden e.d.

De branche sauna's, solaria, baden e.d. valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche sauna's, solaria, baden e.d. in 2018 zijn respectievelijk: Personeel (31.9%), Kosten omzet (16.8%) en Huisvestingskosten (10.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sauna's, solaria, baden e.d..
start vergelijking

Sauna's, solaria, baden e.d. Trends

De bedrijfstak sauna's, solaria, baden en dergelijke is tegenwoordig steeds meer gericht op de verkoop van een complete wellness-ervaring. Er wordt gebruik gemaakt van modernere technieken zoals infraroodverwarming, aromatherapie en speciale lichttherapie. Ook is er een groeiend gebruik van technieken zoals stoom- en zouttherapie. Daarnaast zijn er steeds meer investeringen in het aanbieden van gezellige cafés en restaurants naast de sauna's, waardoor klanten een complete wellness-ervaring krijgen. Kortom, de bedrijfstak staat voor een steeds groeiende markt, waar het belangrijk is om mee te gaan met de trends om je klanten een complete wellness-ervaring te kunnen bieden en zo concurrerend te blijven op de markt.

Bedrijfsresultaat sauna's, solaria, baden e.d.

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sauna's, solaria, baden e.d. tussen 2014 en 2018 is gestegen met 4.76% procentpunt naar 15.10%. Hierbij wordt in de branche sauna's, solaria, baden e.d. gemiddeld een bruto marge van 83.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.7% naar 15.1%.

Kosten per categorie branche sauna's, solaria, baden e.d.
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.7% 99.8%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 16.5% 16.8% 15.9% 16.8%
Bruto marge 83.5% 83.2% 84.1% 83.2%
  - Bruto Loon   23.7%   23.3%   23.3%   24.3%
  - Sociale lasten   4.0%   3.7%   3.4%   4.0%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.2%   1.7%   2.1%   3.0%
Personeelkosten Totaal 29.5% 29.3% 29.7% 31.9%
Verkoopkosten 4.0% 3.4% 2.9% 3.2%
Huisvestingskosten 13.0% 12.5% 11.1% 10.1%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.6% 2.7% 2.0%
Energieverbruik 5.8% 5.7% 4.0% 4.2%
Vervoermiddelen 1.2% 1.1% 1.1% 1.0%
Communicatiekosten 0.9% 1.1% 1.1% 1.0%
Afschrijvingen 7.8% 7.1% 8.8% 8.7%
Overige diensten 2.0% 1.7% 2.9% 2.5%
Overige bedrijfskosten 5.2% 6.2% 3.2% 3.5%
Bedrijfsresultaat 11.8% 12.5% 16.7% 15.1%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers sauna's, solaria, baden e.d.?

Versterk uw inzicht in de branche sauna's, solaria, baden e.d. en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder sauna's, solaria, baden e.d.
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat sauna's, solaria, baden e.d.

Trend aantal bedrijven sauna's, solaria, baden e.d.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sauna's, solaria, baden e.d. geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.235 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 4.725.