Brancheinformatie en cijfers sauna's, solaria, baden e.d.

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.595 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
16.71% WINST (% OMZET)
2017
7.000 VACATURES SECTOR
Sauna's, solaria, baden e.d.
KW02 - 2023

Branchecijfers sauna's, solaria, baden e.d.

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sauna's, solaria, baden e.d. (SBI code: 96.04). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten sauna's, solaria, baden e.d.

De branche sauna's, solaria, baden e.d. valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche sauna's, solaria, baden e.d. zijn respectievelijk: Personeel (29.7%), Kosten omzet (15.9%) en Huisvestingskosten (11.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sauna's, solaria, baden e.d..
start vergelijking

Sauna's, solaria, baden e.d. Trends

De bedrijfstak sauna's, solaria, baden en dergelijke is tegenwoordig steeds meer gericht op de verkoop van een complete wellness-ervaring. Er wordt gebruik gemaakt van modernere technieken zoals infraroodverwarming, aromatherapie en speciale lichttherapie. Ook is er een groeiend gebruik van technieken zoals stoom- en zouttherapie. Daarnaast zijn er steeds meer investeringen in het aanbieden van gezellige cafés en restaurants naast de sauna's, waardoor klanten een complete wellness-ervaring krijgen. Kortom, de bedrijfstak staat voor een steeds groeiende markt, waar het belangrijk is om mee te gaan met de trends om je klanten een complete wellness-ervaring te kunnen bieden en zo concurrerend te blijven op de markt.

Bedrijfsresultaat sauna's, solaria, baden e.d.

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sauna's, solaria, baden e.d. tussen 2014 en 2017 is gestegen met 6.38% procentpunt naar 16.71%. Hierbij wordt in de branche sauna's, solaria, baden e.d. gemiddeld een bruto marge van 84.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.5% naar 16.7%.

Kosten per categorie branche sauna's, solaria, baden e.d.
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.4% 99.7%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.6% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 18.2% 16.5% 16.8% 15.9%
Bruto marge 81.8% 83.5% 83.2% 84.1%
  - Bruto Loon   24.0%   23.7%   23.3%   23.3%
  - Sociale lasten   3.6%   4.0%   3.7%   3.4%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.8%
  - Overig   1.5%   1.2%   1.7%   2.1%
Personeelkosten Totaal 29.8% 29.5% 29.3% 29.7%
Verkoopkosten 4.0% 4.0% 3.4% 2.9%
Huisvestingskosten 13.1% 13.0% 12.5% 11.1%
Apparatuur en Inventaris 2.4% 2.3% 2.6% 2.7%
Energieverbruik 5.5% 5.8% 5.7% 4.0%
Vervoermiddelen 1.5% 1.2% 1.1% 1.1%
Communicatiekosten 0.9% 0.9% 1.1% 1.1%
Afschrijvingen 7.3% 7.8% 7.1% 8.8%
Overige diensten 2.1% 2.0% 1.7% 2.9%
Overige bedrijfskosten 4.9% 5.2% 6.2% 3.2%
Bedrijfsresultaat 10.3% 11.8% 12.5% 16.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht sauna's, solaria, baden e.d.

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief sauna's, solaria, baden e.d.
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat sauna's, solaria, baden e.d.

Trend aantal bedrijven sauna's, solaria, baden e.d.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sauna's, solaria, baden e.d. geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.240 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 4.595.