Brancheinformatie en cijfers slachterijen (geen pluimvee-)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

360 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.14% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Slachterijen (geen pluimvee-)
KW02 - 2023

Branchecijfers slachterijen (geen pluimvee-)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche slachterijen (geen pluimvee-) (SBI code: 10.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche slachterijen en vleesverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slachterijen (geen pluimvee-)

De branche slachterijen (geen pluimvee-) valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche slachterijen (geen pluimvee-) zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.7%), Personeel (9.2%) en Kosten van overige diensten (1.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor slachterijen (geen pluimvee-).
start vergelijking

Slachterijen (geen pluimvee-) Trends

De afgelopen jaren is de slachterijindustrie in Nederland steeds intensiever geworden. Met de verwerking van veel producten zoals varkensvlees, rundvlees, schapenvlees, wild en gevogelte, heeft de industrie hervormingen ondergaan in duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid en hygiëne. Om aan de hoge kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen, hebben bedrijven ingezet op innovatieve technologie voor voedselveiligheid en milieubeheer, zoals energiemanagement, waterzuivering en intelligente besturingssystemen. Medewerkers moeten bovendien toegang hebben tot de nieuwste innovaties, zoals technologie, middelen, informatie en technische ondersteuning, om de kwaliteit van de producten te verbeteren.

Bedrijfsresultaat slachterijen (geen pluimvee-)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche slachterijen (geen pluimvee-) tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.16% procentpunt naar 2.14%. Hierbij wordt in de branche slachterijen (geen pluimvee-) gemiddeld een bruto marge van 18.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.6% naar 2.1%.

Kosten per categorie branche slachterijen (geen pluimvee-)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.7% 100.0%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.3% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 84.4% 84.6% 83.2% 81.7%
Bruto marge 15.6% 15.4% 16.8% 18.3%
  - Bruto Loon   3.5%   3.3%   3.8%   3.7%
  - Sociale lasten   0.6%   0.5%   0.6%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.4%   0.4%
  - Overig   3.9%   3.8%   4.4%   4.6%
Personeelkosten Totaal 8.3% 7.9% 9.2% 9.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Afschrijvingen 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Overige diensten 1.9% 1.5% 1.3% 1.7%
Overige bedrijfskosten 1.4% 0.7% 0.8% 0.9%
Bedrijfsresultaat 0.1% 1.2% 1.6% 2.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht slachterijen (geen pluimvee-)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief slachterijen (geen pluimvee-)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat slachterijen (geen pluimvee-)

Trend aantal bedrijven slachterijen (geen pluimvee-)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven slachterijen (geen pluimvee-) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 360.