Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers slachterijen (geen pluimvee-)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

365 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.14% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Slachterijen (geen pluimvee-)
KW1 2024

Branchecijfers slachterijen (geen pluimvee-)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche slachterijen (geen pluimvee-) (SBI code: 10.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche slachterijen en vleesverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slachterijen (geen pluimvee-)

De branche slachterijen (geen pluimvee-) valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche slachterijen (geen pluimvee-) in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.7%), Personeel (9.2%) en Kosten van overige diensten (1.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor slachterijen (geen pluimvee-).
start vergelijking

Slachterijen (geen pluimvee-) Trends

De afgelopen jaren is de slachterijindustrie in Nederland steeds intensiever geworden. Met de verwerking van veel producten zoals varkensvlees, rundvlees, schapenvlees, wild en gevogelte, heeft de industrie hervormingen ondergaan in duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid en hygiƫne. Om aan de hoge kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen, hebben bedrijven ingezet op innovatieve technologie voor voedselveiligheid en milieubeheer, zoals energiemanagement, waterzuivering en intelligente besturingssystemen. Medewerkers moeten bovendien toegang hebben tot de nieuwste innovaties, zoals technologie, middelen, informatie en technische ondersteuning, om de kwaliteit van de producten te verbeteren.

Bedrijfsresultaat slachterijen (geen pluimvee-)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche slachterijen (geen pluimvee-) tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.16% procentpunt naar 2.14%. Hierbij wordt in de branche slachterijen (geen pluimvee-) gemiddeld een bruto marge van 18.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.6% naar 2.1%.

Kosten per categorie branche slachterijen (geen pluimvee-)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.7% 100.0%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.3% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 84.4% 84.6% 83.2% 81.7%
Bruto marge 15.6% 15.4% 16.8% 18.3%
  - Bruto Loon   3.5%   3.3%   3.8%   3.7%
  - Sociale lasten   0.6%   0.5%   0.6%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.4%   0.4%
  - Overig   3.9%   3.8%   4.4%   4.6%
Personeelkosten Totaal 8.3% 7.9% 9.2% 9.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Afschrijvingen 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Overige diensten 1.9% 1.5% 1.3% 1.7%
Overige bedrijfskosten 1.4% 0.7% 0.8% 0.9%
Bedrijfsresultaat 0.1% 1.2% 1.6% 2.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers slachterijen (geen pluimvee-), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder slachterijen (geen pluimvee-)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat slachterijen (geen pluimvee-)

Trend aantal bedrijven slachterijen (geen pluimvee-)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven slachterijen (geen pluimvee-) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 365.