Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers sociale werkvoorziening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW2 2024
-0.58% WINST (% OMZET)
2018
33.600 VACATURES SECTOR
Sociale werkvoorziening
KW1 2024

Branchecijfers sociale werkvoorziening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sociale werkvoorziening (SBI code: 32.99.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten sociale werkvoorziening

De branche sociale werkvoorziening valt onder de sector sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche sociale werkvoorziening in 2018 zijn respectievelijk: Personeel (86.5%), Kosten omzet (5.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sociale werkvoorziening.
start vergelijking

Sociale werkvoorziening Trends

De sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is een vermindering in de demand voor reguliere banen, waardoor meer mensen een beroep doen op de sociale werkvoorziening. Doordat regelgeving en financiering steeds complexer wordt, kunnen bedrijven waarvoor deze ontwikkeling relevant is, het beste zelf op de hoogte blijven van de steeds veranderende wetgeving. Ook moeten ze zich voortdurend richten op innovatie, zodat ze kunnen meebewegen met de veranderende behoeften in de markt. Daarnaast is het belangrijk om een systematisch personeelsbeleid te voeren en nauw samen te werken met andere betrokken partijen.

Bedrijfsresultaat sociale werkvoorziening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sociale werkvoorziening tussen 2009 en 2018 is gedaald met 1.43% procentpunt naar -0.58%. Hierbij wordt in de branche sociale werkvoorziening gemiddeld een bruto marge van 94.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van -0.2% naar -0.6%.

Kosten per categorie branche sociale werkvoorziening
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 30.4% 31.7% 31.6% 31.0%
Overige opbrengsten 69.6% 68.3% 68.4% 69.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 5.4% 5.5% 5.5% 5.1%
Bruto marge 94.6% 94.5% 94.5% 94.9%
  - Bruto Loon   63.5%   64.5%   63.7%   63.5%
  - Sociale lasten   10.1%   10.7%   10.5%   11.2%
  - Pensioenpremies   6.6%   5.8%   6.0%   6.2%
  - Overig   5.4%   5.1%   5.3%   5.6%
Personeelkosten Totaal 85.5% 86.2% 85.5% 86.5%
Verkoopkosten 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
Huisvestingskosten 1.5% 1.6% 1.7% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.5% 1.4% 1.4% 1.2%
Overige diensten 1.1% 1.1% 1.3% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.0% 1.9% 2.3% 2.4%
Bedrijfsresultaat 0.2% -0.3% -0.2% -0.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers sociale werkvoorziening, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder sociale werkvoorziening
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat sociale werkvoorziening

Trend aantal bedrijven sociale werkvoorziening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sociale werkvoorziening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 115.