Brancheinformatie en cijfers sociale werkvoorziening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
-0.16% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Sociale werkvoorziening
KW02 - 2023

Branchecijfers sociale werkvoorziening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sociale werkvoorziening (SBI code: 32.99.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten sociale werkvoorziening

De branche sociale werkvoorziening valt onder de sector sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche sociale werkvoorziening zijn respectievelijk: Personeel (85.5%), Kosten omzet (5.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sociale werkvoorziening.
start vergelijking

Sociale werkvoorziening Trends

De sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is een vermindering in de demand voor reguliere banen, waardoor meer mensen een beroep doen op de sociale werkvoorziening. Doordat regelgeving en financiering steeds complexer wordt, kunnen bedrijven waarvoor deze ontwikkeling relevant is, het beste zelf op de hoogte blijven van de steeds veranderende wetgeving. Ook moeten ze zich voortdurend richten op innovatie, zodat ze kunnen meebewegen met de veranderende behoeften in de markt. Daarnaast is het belangrijk om een systematisch personeelsbeleid te voeren en nauw samen te werken met andere betrokken partijen.

Bedrijfsresultaat sociale werkvoorziening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sociale werkvoorziening tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.01% procentpunt naar -0.16%. Hierbij wordt in de branche sociale werkvoorziening gemiddeld een bruto marge van 94.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -0.3% naar -0.2%.

Kosten per categorie branche sociale werkvoorziening
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 31.5% 30.4% 31.7% 31.6%
Overige opbrengsten 68.5% 69.6% 68.3% 68.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.1% 5.4% 5.5% 5.5%
Bruto marge 93.9% 94.6% 94.5% 94.5%
  - Bruto Loon   62.7%   63.5%   64.5%   63.7%
  - Sociale lasten   9.8%   10.1%   10.7%   10.5%
  - Pensioenpremies   6.7%   6.6%   5.8%   6.0%
  - Overig   5.4%   5.4%   5.1%   5.3%
Personeelkosten Totaal 84.6% 85.5% 86.2% 85.5%
Verkoopkosten 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.6% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 0.9% 0.8%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Overige diensten 1.0% 1.1% 1.1% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.3% 2.0% 1.9% 2.3%
Bedrijfsresultaat 0.1% 0.2% -0.3% -0.2%

Laatste cijfers sociale werkvoorziening en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief sociale werkvoorziening
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat sociale werkvoorziening

Trend aantal bedrijven sociale werkvoorziening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sociale werkvoorziening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 115.