Brancheinformatie en cijfers sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

1.480 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)
KW02 - 2023

Branchecijfers sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) (SBI code: 32.99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van overige goederen (SBI code: 32.9).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van overige goederen (SBI code: 32.9).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van overige goederen (32.9) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) Trends

De laatste decennia zijn er verschillende wijzigingen geweest die relevant zijn voor Sociale Werkvoorzieningen. Toegang tot banen en een goed salaris staan centraal, met passende opleiding en training in veel gevallen vereist. De focus is gericht op het verbeteren van scholing, professionalisering en het vergroten van de werkgelegenheid, waarbij inclusieve dienstverlening een grotere rol heeft. De industrie heeft zoveel mogelijk alle barrières moeten doorbreken en heeft een poging gedaan om moeilijkheden in de sector te verminderen, waaronder het vergroten van het bewustzijn van de werknemers in de sector. Dit omvat ook de ontwikkeling van nieuwe technologische hulpmiddelen, zoals Artificial Intelligence (AI), die bedrijven in staat stellen hun efficiëntie en nauwkeurigheid te verhogen.

Trend aantal bedrijven sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.000 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.480.