Brancheinformatie en cijfers sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

1.280 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 800 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.280.