Brancheinformatie en cijfers stratenmaken

5.875 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
26.000 VACATURES SECTOR
Stratenmaken
KW02 - 2023

Branchecijfers stratenmaken

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche stratenmaken (SBI code: 42.11.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder wegenbouw en stratenmaken (SBI code: 42.11).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche wegenbouw en stratenmaken (SBI code: 42.11).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Wegenbouw en stratenmaken (42.11) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Stratenmaken Trends

De werkzaamheden in de bedrijfstak stratenmaken kennen een aantal duidelijke veranderingen. De investeringen die in Nederland worden gedaan om bestaande straten en fietspaden te verbeteren zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarnaast hebben technologische vooruitgang en nieuwe processen als leidraad gezorgd voor grote verbeteringen in de efficiency, versnelling en kwaliteit van de productie. Ook duurzaamheid speelt de laatste jaren een steeds groter wordende rol in de bedrijfstak, zo worden duurzame materialen gebruikt, zoals recycled asfalt.

Trend aantal bedrijven stratenmaken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven stratenmaken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.590 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.875.