Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers wegenbouw en stratenmaken

7.585 BEDRIJVEN
KW2 2024
26.000 VACATURES SECTOR
Wegenbouw en stratenmaken
KW1 2024

Branchecijfers wegenbouw en stratenmaken

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche wegenbouw en stratenmaken (SBI code: 42.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (42.1) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Wegenbouw en stratenmaken Trends

De wegenbouw en stratenmaken is een branche die voortdurend blijft ontwikkelen. Zo worden steeds meer technologieën toegepast in de bouw van infrastructurele projecten. Met name duurzame wegen en milieuvriendelijk materiaal worden steeds belangrijker. Ook vereisen overheidsinstanties steeds meer inzet van bedrijven bij milieu- en energiebesparing. Andere belangrijke ontwikkelingen in de branche zijn het recycling van materiaal, technieken om het verkeer te monitoren en automatisering van het bouwproces. Als ondernemer in de wegenbouw en stratenmaken is het daarom belangrijk om deze ontwikkelingen te blijven volgen.

Trend aantal bedrijven wegenbouw en stratenmaken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven wegenbouw en stratenmaken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.125 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 7.585.