Kengetallen branche studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)

Informatie voor onderliggende branches

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: studiebegeleiding, vorming en onderwijs (sbi code: rest) (sbi code: 85599).

Branchecijfers

De branche studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) valt onder de sector overig onderwijs. Bekijk hier de branchecijfers voor Overig onderwijs, met onder meer de trend van omzet, kosten en winstmarge.