Brancheinformatie en cijfers supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.210 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.60% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.37% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
KW1 2024

Branchecijfers supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen (SBI code: 47.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

De branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen valt onder de sector supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.7%), Personeel (13.1%) en Afschrijvingen (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen Trends

De bedrijfstak Supermarkt heeft door innovatieve technologieën zoals e-commerce, AI en geavanceerde analytische tools een significante positieve verandering ervaren. Supermarktxperts beweren dat consumenten de neiging hebben om uitgebreide producten te zoeken en dat er in de bedrijfstak waarschijnlijk meer aandacht zal bestaan voor quick service restaurants, waardoor er innovatieve tekenen van verandering waarneembaar zal zijn. Daarnaast is er een algehele toename waargenomen in de toepassing van biologische producten, wat voor een groeiende vraag naar producten met een natuurlijke component zal zorgen. Kortom, ondernemers in de bedrijfstak Supermarkt moeten waakzaam zijn voor trends zoals e-commerce, AI en biologische producten om de concurrentie voor te blijven.

Bedrijfsresultaat supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.06% procentpunt naar 4.37%. Hierbij wordt in de branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 29.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.6% naar 4.4%.

Kosten per categorie branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.6% 98.6% 98.5% 98.4%
Overige opbrengsten 1.4% 1.4% 1.5% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 72.0% 72.0% 72.0% 70.7%
Bruto marge 28.0% 28.0% 28.0% 29.3%
  - Bruto Loon   8.6%   8.8%   8.8%   9.1%
  - Sociale lasten   1.5%   1.6%   1.5%   1.6%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Overig   1.5%   1.5%   1.7%   1.8%
Personeelkosten Totaal 12.2% 12.5% 12.6% 13.1%
Verkoopkosten 1.1% 1.2% 1.0% 1.0%
Huisvestingskosten 3.5% 3.5% 3.5% 3.3%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Vervoermiddelen 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.2% 2.2% 2.2% 3.3%
Overige diensten 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Overige bedrijfskosten 1.7% 1.8% 2.1% 2.2%
Bedrijfsresultaat 5.1% 4.7% 4.6% 4.4%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen?

Versterk uw inzicht in de branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 35 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.210.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 135.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 35.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.3% hoger.

Trend omzet supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)