Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.865 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.78% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
KW1 2024

Branchecijfers supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment (SBI code: 47.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

De branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (69.2%), Personeel (13.8%) en Afschrijvingen (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment.
start vergelijking

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment Trends

De bedrijfstak supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment is voortdurend in ontwikkeling. Ondernemers en winkels moeten meegaan met vraagstukken zoals milieuvriendelijke producten, veiligheid, online bestellen/verkopen, slimme technologie, duurzaamheid en customer experience. Ook is er aandacht voor klantinzicht door customer analytics en big data om een beter inzicht te krijgen in klantdata en gedrag. Tot slot is er verschuiving in de focus van productbezit naar productgebruik, dit heet product-as-a-service. Om concurrent op de markt te blijven is het belangrijk dat ondernemers zich hierin ontwikkelen.

Bedrijfsresultaat supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.32% procentpunt naar 4.78%. Hierbij wordt in de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment gemiddeld een bruto marge van 30.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.7% 98.6% 98.5%
Overige opbrengsten 1.3% 1.3% 1.4% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 71.5% 70.6% 70.3% 69.2%
Bruto marge 28.5% 29.4% 29.7% 30.8%
  - Bruto Loon   8.8%   9.0%   9.2%   9.5%
  - Sociale lasten   1.5%   1.6%   1.6%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.5%   1.7%   1.8%   1.9%
Personeelkosten Totaal 12.5% 13.0% 13.3% 13.8%
Verkoopkosten 1.1% 1.2% 1.1% 1.0%
Huisvestingskosten 3.7% 3.8% 3.7% 3.2%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Vervoermiddelen 0.4% 0.5% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.3% 2.3% 2.4% 3.6%
Overige diensten 0.7% 0.8% 0.8% 0.7%
Overige bedrijfskosten 1.7% 1.9% 2.1% 2.2%
Bedrijfsresultaat 4.9% 4.8% 4.8% 4.8%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Trend aantal bedrijven supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 220 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.865.