Brancheinformatie en cijfers supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.885 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.78% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
KW02 - 2023

Branchecijfers supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment (SBI code: 47.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

De branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.6%), Personeel (13.0%) en Huisvestingskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment.
start vergelijking

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment Trends

De bedrijfstak supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment is voortdurend in ontwikkeling. Ondernemers en winkels moeten meegaan met vraagstukken zoals milieuvriendelijke producten, veiligheid, online bestellen/verkopen, slimme technologie, duurzaamheid en customer experience. Ook is er aandacht voor klantinzicht door customer analytics en big data om een beter inzicht te krijgen in klantdata en gedrag. Tot slot is er verschuiving in de focus van productbezit naar productgebruik, dit heet product-as-a-service. Om concurrent op de markt te blijven is het belangrijk dat ondernemers zich hierin ontwikkelen.

Bedrijfsresultaat supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.32% procentpunt naar 4.78%. Hierbij wordt in de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment gemiddeld een bruto marge van 29.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.9% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.7% 98.6% 98.7% 98.7%
Overige opbrengsten 0.3% 1.4% 1.3% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 72.5% 72.1% 71.5% 70.6%
Bruto marge 27.5% 27.9% 28.5% 29.4%
  - Bruto Loon   8.6%   9.1%   8.8%   9.0%
  - Sociale lasten   1.5%   1.5%   1.5%   1.6%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.2%   1.4%   1.5%   1.7%
Personeelkosten Totaal 12.1% 12.8% 12.5% 13.0%
Verkoopkosten 1.3% 1.4% 1.1% 1.2%
Huisvestingskosten 3.8% 3.8% 3.7% 3.8%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.1% 2.3% 2.3% 2.3%
Overige diensten 0.6% 0.8% 0.7% 0.8%
Overige bedrijfskosten 2.1% 1.8% 1.7% 1.9%
Bedrijfsresultaat 4.1% 3.5% 4.9% 4.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Trend aantal bedrijven supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 220 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.885.