Brancheinformatie en cijfers teelt van groenten in de volle grond

2.585 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven teelt van groenten in de volle grond

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven teelt van groenten in de volle grond geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2022. Er is sprake van een toename van 385 bedrijven in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.585.