Brancheinformatie en cijfers uitgeverijen van computerspellen

60 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven uitgeverijen van computerspellen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven uitgeverijen van computerspellen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2011 tot 2022. Er is sprake van een toename van 55 bedrijven in 11 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 60.