Brancheinformatie en cijfers uitvaartverzorging

2.425 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven uitvaartverzorging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven uitvaartverzorging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.425 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.425.